Van Gogh Museum

Het Van Gogh Museum is voor Bourne een opdrachtgever waar we al onze kennis van strategie en design in kunnen zetten. We zijn er actief op het gebied van (marketing)communicatieadvies, design management, het ontwerpen van vele communicatiemiddelen, tentoonstellingscommunicatie etc. Hieronder lees je alles over onze band met dit bijzondere museum.

Een nieuwe entree en nieuwe signing

Vanaf september 2015 is de entree van het Van Gogh Museum officieel gevestigd aan het Museumplein in Amsterdam. Een verbouwing van zestien maanden in de tentoonstellingsvleugel, boven en onder de grond, hebben de capaciteit en daarmee de logistiek van het museum ingrijpend gewijzigd.

Bourne neemt al in een vroeg stadium plaats in het bouwteam om bewegwijzerings- en identificatievraagstukken in direct overleg met aannemer en architect op te lossen. Het signingsysteem dat we eerder ontwikkelden voor het museum kan moeiteloos worden doorgezet in de nieuwe ruimtes, waarbij we de

 

materialisatie van de diverse elementen zoveel mogelijk bij het interieurontwerp van de architect laten aansluiten.

Ook in het hoofdgebouw, waar de vaste collectie is ondergebracht, moet de routing van bezoekers geheel herzien worden. Veel belangrijke bestemmingen (zoals de garderobe, de informatiedesk en de museumshop) bevinden zich nu namelijk in de nieuwe in entreehal. Wanneer er een tentoonstelling is, moet de bewegwijzering bovendien snel kunnen worden aangepast aan die situatie. We herzien het complete bewegwijzeringsprogramma om aan deze nieuwe, complexere, criteria te voldoen.

Met de nieuwe ingang wordt ook een nieuwe locatie voor de wachtende bezoekers in gebruik genomen. Bezoekers sluiten direct aan in de voor hen relevante wachtrij. Met Eurorouting ontwikkelen we de signing rondom de nieuwe wachtzone.

Met de feestelijke opening van de nieuwe entree is het werk overigens nog niet voltooid. Voor de opening van de eerste grote tentoonstelling (‘Munch : Van Gogh’) moet ook dit deel van het complex geheel van nieuwe bewegwijzering zijn voorzien.

Bourne-Design-Amsterdam-Van Gogh Museum-signing-bewegwijzering-wayfinding
Bourne-Design-Amsterdam-Van Gogh Museum-signing-bewegwijzering-wayfinding
Bourne-Design-Amsterdam-Van Gogh Museum-signing-bewegwijzering-wayfinding

Om bezoekers in de wachtrij vast wegwijs te maken in het museum en direct de meest gestelde vraag te beantwoorden (‘Waar zijn de toiletten?’), ontwikkelen we met Thing.nl een korte animatie, die de diverse bestemmingen in het museum toont. Een impressie.

De online verslaglegging van het Van Gogh Museum

Van 2010 t/m 2015 verzorgt Bourne de vormgeving, redactie, coördinatie en realisatie van een online jaarverslag voor het Van Gogh Museum. Dit bijzondere verslag bestaat uit een tijdlijn met highlights per maand, wat een mooi visueel overzicht geeft van wat er gedurende het jaar heeft gespeeld bij het museum. Naast deze tijdlijn bestaat het verslag uit een aantal downloadable pdf's. Elk jaar maken we een update van het verslag binnen het bestaande format, waardoor de kosten voor het Van Gogh Museum beperkt blijven. Voor het technische gedeelte werken we samen met NXTE. Je vindt de veslagen hier.

Bourne-Design-Bureau-Amsterdam-Van Gogh Museum-Jaarverslag
Bourne-Design-Bureau-Amsterdam-Van Gogh Museum-Jaarverslag

Ouderen ontdekken de kunstenaar in zichzelf

Het zorgdragen voor zingeving, sociale participatie en maatschappelijke activiteit van ouderen in Nederland is de verantwoordelijkheid van ons allemaal.
Dat vinden in elk geval het Van Gogh Museum, transitie-adviespraktijk Viatore, zorgorganisatie Cordaan, De Vereniging Zonnebloem en vrijwilligersorganisatie Vier Het Leven. Samen ontwikkelden zij ‘Kunst maakt de mens’, een speciaal outreachprogramma waarbij het Van Gogh Museum kwetsbare ouderen uitnodigt actief deel te nemen aan de beleving van kunst.

Het museum heeft hiertoe een workshop ontwikkeld die onderdeel uitmaakt van het activiteitenaanbod van de maatschappelijke partners voor hun doelgroepen.Tijdens deze workshop maken de deelnemers kennis met het leven en werk van Vincent van Gogh, maken zij zelf kunst en bespreken en delen ze hun ervaringen. In de loop van 2015 sluiten ook het Kröller-Müller Museum en het Samenwerkingsverband Van Gogh in Brabant zich aan bij dit initiatief.

Bourne ontwikkelt de huisstijl voor Kunst maakt de mens en schrijft de basisteksten.

Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-Van Gogh Museum-Kunst maakt de mens

Het museum in de steigers. Onze hekdoeken wijzen de weg.

Interim-communicatieadvies Van Gogh Museum

In de loop der jaren schakelen de afdelingen Communicatie en Marketing van het Van Gogh Museum Bourne veelvuldig in voor communicatieadvies op interim-basis.

In die hoedanigheid adviseren we over hele uiteenlopende onderwerpen. We stellen onder meer een communicatie-strategie op voor het educatief aanbod van het museum, organiseren de gehele

communicatie rondom de tentoonstelling ‘Van Gogh aan het werk’ en het veertigjarig jubileum van het museum, ontwikkelen een communicatieconcept en -plan voor museum De Mesdag Collectie (dat onder beheer van het Van Gogh Museum valt), stellen een marketingcommunicatieplan op voor de tenstoonstelling ‘Munch : Van Gogh’, begeleiden bureaus etc.

Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-Van Gogh Museum-Communicatie

Met stadsdichter Menno Wigman maken we een filmpje bij het 40-jarig bestaan van het museum

Het museum als consultant

In 2014 start het Van Gogh Museum met de pilot Van Gogh Museum Consultancy (VGMC), een internationaal georiënteerd adviesbureau op het gebied van museummanagement. Bourne verzorgt een informatiemap voor geïnteresseerde partijen. Omdat we het niet kunnen laten, ontwerpen we daarbij ongevraagd een certificaat dat VGMC kan uitreiken aan deelnemers.

Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-Van Gogh Museum-Communicatie
Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-Van Gogh Museum-Communicatie

‘Felix Vallotton. Het vuur onder het ijs’

In 2014 presenteert het Van Gogh Museum de tentoonstelling ‘Felix Vallotton. Het vuur onder het ijs’. Vallotton schilderde op koele, afstandelijke wijze de dagelijkse werkelijkheid maar gaf haar een surrealistische sfeer en een diepere psychologische lading. Onder het oppervlak broeit het, dat voel je als kijker en je vraagt je af wat er zich precies afspeelt.

Het museum vraagt Bourne het campagnebeeld te verzorgen. We willen met dit beeld ook die spanning, zoals die tussen ijs en vuur, oproepen. De spanning zit hem in de blik van dit ogenschijnlijk keurige meisje. Die zetten we daarom zoveel mogelijk centraal.

 

Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-Van Gogh Museum-Communicatie-Vallotton
Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-Van Gogh Museum-Vallotton-campagne

Design design design!

Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-Van Gogh Museum-Communicatie
Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-Van Gogh Museum-Communicatie
Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-Van Gogh Museum-Communicatie

Campagne ‘Dreams of nature’

In 2012 presenteert het Van Gogh Museum ‘Dreams of nature’, een tentoonstelling gewijd aan symbolistische landschappen in Europa. Poëtische en suggestieve schilderijen van de natuur uit de periode 1880–1910 geven een nieuwe kijk op deze intrigerende stroming. De tentoonstelling bestrijkt werken van voorlopers van het

symbolisme tot Mondriaan en Kandinsky, die de aanzet gaven tot belangrijke 20e-eeuwse stromingen zoals surrealisme en abstractie. Werken van Monet, Gauguin, Van Gogh en Munch hangen hier naast die van minder bekende, maar minstens zulke fascinerende kunstenaars uit Scandinavië en Oost-Europa.

Met bureau Witvorm ontwikkelt Bourne de visuele identiteit voor Dreams of nature en de communicatiestrategie om de tentoonstelling op passende wijze onder de aandacht te brengen van verschillende doelgroepen.

Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-Van Gogh Museum-Dreams of nature-Campagne
Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-Van Gogh Museum-Dreams of nature-Campagne
Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-Van Gogh Museum-Dreams of nature-Campagne

Kern van de campagne vormen drie ambassadeurs (Ramsey Nasr, Jeroen Krabbé en Thomas Verbogt), die hun fascinatie voor een bepaald werk met ons delen. Hun uitspraken gaan viral voordat de tentoonstelling opent en maken de doelgroep bezoekers nieuwsgierig naar de inhoud.

De story van het Van Gogh Museum: meer dan kunst

Met de afdelingen Marketing en Communicatie van het Van Gogh Museum formuleren we een merk-
positionering voor het museum. Deze bestaat uit een combinatie van de waarden en de thematiek van het museum

Het is natuurlijk wel belangrijk dat de interne organisatie deze positionering onderkent. Daarom is het een logische volgende stap om de corporate story van het Van Gogh Museum verder uit te werken, om de thema's en waarden lading en invulling te geven.

 

We vragen een drietal sleutelfiguren uit de organisatie het verhaal te vertellen op basis van de thema's en waarden. Door deze drie verhalen samen te voegen ontstaat een eerste versie van de story.
Deze leggen we voor aan de directie, waarna we een breder aantal medewerkers het verhaal laten beïnvloeden door ze te laten vertellen wat de merkpositionering voor hen betekent in de dagelijkse praktijk. Het is immers belangrijk dat het verhaal niet dat van de directie voor de organisatie is, maar dat van de organisatie zélf.

Pas dan kan het merk geloofwaardig en consistent worden geleefd en uitgedragen.

We leveren, in samenwerking met Buro Kort, het verhaal op in een Prezi die vol staat met prachtige quotes van gepassioneerde mensen die ongelooflijk gedreven het leven en werk van Vincent van Gogh toegankelijk blijven maken voor zoveel mogelijk mensen.

 

Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-Van Gogh Museum-Storytelling
Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-Van Gogh Museum-Storytelling
Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-Van Gogh Museum-Storytelling

Ontwerp affiche tentoonstelling ‘Snapshot’

Eind 2011 is in het Van Gogh Museum de tentoonstelling ‘Snapshot’ te zien. Aan het einde van de 19e eeuw experimenteerde een aantal schilders met een nieuwe techniek: fotografie. De tentoonstelling laat zien hoe deze snapshots invloed hadden op hun schilderkunst. De snapshots geven bovendien een kijkje in het alledaagse leven van die tijd.

Bourne ontwerpt de beelddrager voor Snapshot en de bijbehorende affiches, banners, advertenties, folders etc.

Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-Van Gogh Museum-Snapshot-Campagne

Implementatie en bewaking huisstijl Van Gogh Museum

In de zomer van 2011 lanceert het Van Gogh Museum de door KoeweidenPostma ontworpen huisstijl. Voorafgaand hieraan is het zaak de huisstijl goed geïmplementeerd te krijgen in de organisatie. Het museum huurt Bourne in om deze implementatie te begeleiden. We zorgen ervoor dat er, in nauwe samenwerking met KoeweidenPostma, goede richtlijnen en instructies komen zodat ook andere bureaus met de huisstijl kunnen werken. Ook richten we TheGrid in, ons online huisstijlmanual, zodat de mensen van het museum en hun leveranciers altijd de correcte basiselementen gebruiken. Na de lancering zien we toe op het goed toepassen van de huisstijl.

Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-Van Gogh Museum-Communicatie
Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-Van Gogh Museum-Communicatie-TheGrid