Universiteit van Amsterdam

De positionering van de Universiteit van Amsterdam draait om het zijn van een ‘intellectueel knooppunt’. Het knooppunt associeert daarbij met Amsterdam, het intellectuele met het kritische denken dat de universiteit kenmerkt. Bourne vertaalt de positionering in een corporate story en een imagocampagne. Daarnaast houden we ons voor de universiteit bezig met de communicatie rondom de (toekomstige) huisvesting van de verschillende campussen, met de communicatie van verschillende faculteiten en die van de Bibliotheek UvA/HvA.

Wijzer in een complexe wereld: de rol van de faculteit

Vaak heeft een faculteit weinig profiel: studenten en onderzoekers kiezen in de eerste plaats voor een studie of een universiteit, niet voor een faculteit. De Faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen (FMG) van de UvA is een multidisciplinaire instelling, gebouwd op het inzicht dat het leven zich steeds minder vaak voltrekt langs de lijnen van de traditionele vakgebieden en wetenschappelijke disciplines. De faculteit wil de bindende factor kracht zijn tussen de domeinen en achter nieuwe verbindingen. Een richtinggevende factor waar nieuwe inzichten ontstaan en worden uitgedragen - midden in de maatschappij. Bourne heeft de ambitie van de faculteit verwoord en gevisualiseerd - in design en film.

Boune-Design-Strategie-Amsterdam-Uva-Universiteit-Faculteit-FMG-positionering-huisstijl
Boune-Design-Strategie-Amsterdam-Uva-Universiteit-Faculteit-FMG-positionering-huisstijl

De faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de UvA:
een faculteit met een verhaal

Positionering en communicatiestrategie Bibliotheek UvA/HvA

De Universiteit en de Hogeschool van Amsterdam werken op steeds meer terreinen samen. Zo zijn bijvoorbeeld de bibliotheken samengevoegd onder de noemer Bibliotheek UvA/HvA. Ook onderdeel van deze bibliotheek zijn UvA Erfgoed (Allard Pierson Museum en Bijzondere Collecties) en het HvA-debatcentrum FLOOR.

Bourne adviseert de Bibliotheek UvA/HvA hoe zij haar ambitie, zoals

geformuleerd in een beleidsplan, kan vertalen in de communicatie vanuit de Bibliotheek zelf en vanuit de aangesloten partijen - op een wijze waarbij allen zich thuis voelen. Ook adviseren we over de organisatie van de communicatie, waarbij we nadenken over de meest geschikte formatie om de communicatie te kunnen uitrollen en de doelstellingen van de Bibliotheek te behalen.

Bourne-Design-Amsterdam-UvA-HvA-UB-Bibliotheek-Communicatie

De corporate story van de UvA

De Universiteit van Amsterdam wil zich positioneren als een intellectueel knooppunt. De UvA selecteert Bourne om een verhaal te ontwikkelen dat deze positionering consistent en geloof-waardig kan uitdragen. Een eigen en authentiek verhaal. Naast vele interviews met studenten, onderzoekers en medewerkers van de UvA, kiezen we ervoor ook te spreken met mensen van buiten de universiteit. Omdat de UvA zo geworteld is in Amsterdam, willen we de

stad ook betrekken bij de UvA én het verhaal. De UvA is immers het intellectueel knooppunt van Amsterdam en de stad kan dit mede uitdragen. We interviewen bekende Amsterdammers en alumni en schrijven in samenwerking met journalist Anniek van den Brand het uiteindelijke verhaal. Dit leveren we op als audio-opname en doen we vergezeld gaan van een bij de story passend brand book.

Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-Universiteit van Amsterdam-UvA-storytelling-campagne-We are U

‘Noem ons ambitieus – want dat zijn we. Gedreven ook, en doordrongen van het feit dat academisch onderwijs jonge mensen dient voor te bereiden op een ongewis avontuur, op een onbekende toekomst in een snel veranderende wereld. Afstuderen aan de UvA betekent klaar zijn voor een leven waarin bestaande kennis voorlopig is en nieuwe kennis moet worden ontwikkeld. Het betekent klaar zijn voor een positie in de voorhoede.’

UvA-campagne ‘We Are U’

Op basis van de door ons geschreven corporate story ontwikkelen we samen met reclamebureau 210KG de campagne ‘We are U’ voor de Universiteit van Amsterdam. Deze campagne gaat over de uit de story voortkomende UvA-mentaliteit. UvA-mensen zijn kritische denkers, die het lef hebben om confrontaties aan te gaan en discussies op gang te brengen. Met fotograaf Alek brengen we deze mentaliteit in beeld voor een grote outdoor-campagne.

Daarnaast bouwen we de reizende We are U-videobooth, die neerstrijkt op verschillende locaties van de universiteit. In de booth worden studenten en medewerkers uitgedaagd hun stellingen en vragen op een iPad vast te leggen. Via Facebook en YouTube publiceren we deze filmpjes en nodigen we een ieder uit erop te reageren en ze te delen.

Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-Universiteit van Amsterdam-UvA-storytelling-campagne-We are U
Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-Universiteit van Amsterdam-UvA-campagne-We are U-positionering-imago
Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-Universiteit van Amsterdam-UvA-campagne-We are U-positionering-imago
Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-Universiteit van Amsterdam-UvA-campagne-We are U-positionering-imago
Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-Universiteit van Amsterdam-UvA-storytelling-campagne-We are U
Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-Universiteit van Amsterdam-UvA-storytelling-campagne-We are U

In kaart brengen van de ontwikkelingen op de Roeterseilandcampus

De Universiteit van Amsterdam hecht veel waarde aan het informeren van gebruikers en omwonenden van de Roeterseilandcampus over de verbouwingswerkzaamheden. Door die werkzaamheden veranderen continu allerlei zaken: bereikbaarheid, toegankelijkheid, locatie van college- en studiezalen, van de fietsenstallingen etc.

Bourne ontwikkelt een basisplattegrond van de campus die het uitgangspunt is voor specifieke plattegronden.

Soms voor de aannemers om de bouwlocaties en bouwverkeerroutes aan te geven, soms voor studenten en medewerkers om de routes over de campus te communiceren en soms voor omwonenden om de duur en precieze locatie van bouwactiviteiten weer te geven.

De UvA gebruikt de plattegronden op de campus maar ook op de website.

Bourne-Design-Amsterdam-UvA-plattegrond-map-Roeterseiland-campus-universiteit-university

Ontwikkeling van open stadscampussen UvA

De UvA werkt aan het concentreren van haar huisvesting in vier gebieden: de Binnenstadscampus, de Roeterseiland-campus, het Science Park en het Academisch Medisch Centrum (AMC). Over enkele jaren heeft de universiteit vier open stadscampussen gerealiseerd waar mensen samenkomen en -werken. Om hierover helder en goed te kunnen communiceren met omwonenden, studenten en medewerkers, vraagt de universiteit Bourne een eigen stijl te ontwikkelen voor de huisvestingscommunicatie, aansluitend bij de UvA-huisstijl. Het resultaat zie je op hekdoeken, bouwborden, affiches, buurtberichten, bewegwijzering, informatiepanelen etc.

Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-Universiteit van Amsterdam-UvA-storytelling-campagne-We are U
Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-Universiteit van Amsterdam-UvA-storytelling-campagne-We are U

De ambitie van een gemeenschappelijk bèta-faculteit voor VU en UvA

Bourne adviseert de VU en de UvA over de positionering en branding van een gezamenlijk bèta-instituut. Geen sinecure want de cultuurverschillen tussen beide Amsterdamse universiteiten zijn groot. Gelukkig ‘beoordelen bèta’s elkaar op merites en veel minder op cultuur’, zoals iemand ons verzekert in een van de interviews die we houden ter voorbereiding van twee positionerings-workshops. Hierin vinden deelnemers van beide universiteiten elkaar in de gemeenschappelijke ambitie om een science city in Amsterdam te ontwikkelen, een plek van verdieping en met internationale allure.

Bourne-Design-Amsterdam-UvA-VU-positionering
Bourne-Design-Amsterdam-UvA-VU-positionering