Storytelling

Het formuleren van de identiteit en de positionering van een organisatie is een proces dat vaak plaatsvindt met de beslissingnemers van de organisatie. Het is vervolgens ongelooflijk belangrijk dat de rest van de organisatie deze strategische uitgangspunten herkent en onderschrijft. We geloven erg in storytelling als instrument om de identiteit en positionering in te laten vullen door de medewerkers. Alleen dan kan de positionering consistent en geloofwaardig worden uitgedragen, omdat hij dicht bij de mensen zelf ligt, omdat het hun verhaal is. Een eigen en authentiek verhaal, dat iedereen erkent en uit wil dragen. Storytelling kan vele vormen aannemen, maar of de output nu een verhaal, een film, een blog of een presentatie is: de input is die van een brede vertegenwoordiging van de organisatie.

De faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de UvA:
een faculteit met een verhaal

Het verhaal van een zelfbewuste organisatie

Hoe vertel je het verhaal van een organisatie die zichzelf liefst verschuilt achter haar analyses, methodieken en rapporten? Duurzaamheidsbureau IMSA staat voor de uitdaging om zichzelf bondig uit te leren leggen aan de omgeving. Om duidelijk te maken waar zij voor staat, wat zij te bieden heeft aan opdrachtgevers en medewerkers.

Hoe vertel je dat verhaal zonder direct de diepte in te gaan?

Een mooie uitdaging voor ons. We presenteren de geformuleerde identiteit aan de medewerkers en vragen hen vervolgens in interviews wat deze voor hen persoonlijk betekent.

Zo krijgt het verhaal langzaam zijn uiteindelijke vorm. Het wordt het verhaal van een zelfbewuste organisatie met passie en verstand van zaken.

De corporate story van de UvA

De Universiteit van Amsterdam wil zich positioneren als een intellectueel knooppunt. De UvA selecteert Bourne om een verhaal te ontwikkelen dat deze positionering consistent en geloof-waardig kan uitdragen. Een eigen en authentiek verhaal. Naast vele interviews met studenten, onderzoekers en medewerkers van de UvA, kiezen we ervoor ook te spreken met mensen van buiten de universiteit. Omdat de UvA zo geworteld is in Amsterdam, willen we de

stad ook betrekken bij de UvA én het verhaal. De UvA is immers het intellectueel knooppunt van Amsterdam en de stad kan dit mede uitdragen. We interviewen bekende Amsterdammers en alumni en schrijven in samenwerking met journalist Anniek van den Brand het uiteindelijke verhaal. Dit leveren we op als audio-opname en doen we vergezeld gaan van een bij de story passend brand book.

Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-Universiteit van Amsterdam-UvA-storytelling-campagne-We are U

‘Het bereiken van onze ambitie vraagt om zelfbewustzijn, om een nieuwe houding. We moeten weten wat we waard zijn, we moeten scherp krijgen wat beter kan, en daar moeten we de schouders onder zetten. Lastig? Ja. Uitdagend? Ook. Maar we doen het stap voor stap. En we doen het samen, dat scheelt.’ - Fragment uit de corporate story van het CIBG

De story van het Van Gogh Museum: meer dan kunst

Met de afdelingen Marketing en Communicatie van het Van Gogh Museum formuleren we een merk-
positionering voor het museum. Deze bestaat uit een combinatie van de waarden en de thematiek van het museum

Het is natuurlijk wel belangrijk dat de interne organisatie deze positionering onderkent. Daarom is het een logische volgende stap om de corporate story van het Van Gogh Museum verder uit te werken, om de thema's en waarden lading en invulling te geven.

 

We vragen een drietal sleutelfiguren uit de organisatie het verhaal te vertellen op basis van de thema's en waarden. Door deze drie verhalen samen te voegen ontstaat een eerste versie van de story.
Deze leggen we voor aan de directie, waarna we een breder aantal medewerkers het verhaal laten beïnvloeden door ze te laten vertellen wat de merkpositionering voor hen betekent in de dagelijkse praktijk. Het is immers belangrijk dat het verhaal niet dat van de directie voor de organisatie is, maar dat van de organisatie zélf.

Pas dan kan het merk geloofwaardig en consistent worden geleefd en uitgedragen.

We leveren, in samenwerking met Buro Kort, het verhaal op in een Prezi die vol staat met prachtige quotes van gepassioneerde mensen die ongelooflijk gedreven het leven en werk van Vincent van Gogh toegankelijk blijven maken voor zoveel mogelijk mensen.

 

Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-Van Gogh Museum-Storytelling
Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-Van Gogh Museum-Storytelling
Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-Van Gogh Museum-Storytelling

De droom van een Amsterdam Faculty of Science

‘De AFS is de plek waar je moet zijn als het gaat om toonaangevend bèta-onderwijs en onderzoek. Waar wetenschappers, studenten, ondernemers en overheid samenwerken. Waar fundamenteel onderzoek de basis vormt voor de wereld van morgen.

Waar toepassingsgericht onderzoek bijdraagt aan de innovaties van de wereld van vandaag. Doordat er ruimte is om te ontdekken en te verdiepen. Doordat het, in de science city die zich hier in Amsterdam vormt, vanzelfsprekend is om de verbinding te zoeken en om kennis te delen.

AFS laat van zich horen met een vernieuwend onderwijsaanbod, internationale onderzoeksprojecten, uiteenlopende publicaties en innovatieve resultaten. AFS zet met internationale flair en allure de toon op het gebied van science. In Nederland en ver daarbuiten.’ (fragment corporate story)

Brandbook De Hollanders biedt houvast en vooral inspiratie

Bourne-Design-Amsterdam-De Hollanders-brandbook
Bourne-Design-Amsterdam-De Hollanders-identity
Bourne-Design-Amsterdam-De Hollanders-concept

YNNO: een verhaal in beweging

Adviesbureau YNNO is gespecialiseerd in de strategie en implementatie van 'nieuwe manieren van werken' voor organisaties. Deze nieuwe manieren van werken bestaan uit een combinatie van efficiënte werkprocessen, slimme kennisdeling en een innovatieve werkomgeving. YNNO is een succesvolle speler in het veld, maar heeft geen eenduidig verhaal om zichzelf uit te leggen en te verklaren.
Bourne ontwikkelt een communicatiemodel waarmee het adviesbureau haar verhaal kan vertellen.

We stellen daarmee geen standaardverhaal op, maar formuleren de uitgangspunten waarmee YNNO  een verhaal heeft dat zich telkens optimaal verhoudt tot de behoeften van de klant en de eisen van diens markt. Een dynamisch verhaal dus, waarmee YNNO in verbinding treedt en blijft met haar omgeving en waarmee zij in staat is zichzelf consistent en helder uit te leggen aan deze omgeving.

YNNO-Communicatiemodel

Wij zijn Bourne, een communicatiebureau met creatieve en strategische vrijdenkers. Gedreven mensen met verstand van zaken en lol in het leven.

Wij werken graag voor organisaties die betekenisvol willen ondernemen en positieve veranderingen nastreven. Die begrijpen dat ondernemen in deze tijd verder gaat dan financiële resultaten alleen. Die inzien dat we met elkaar verantwoordelijk zijn voor de wereld.
Die het verlangen voelen daaraan bij te dragen.  

En we werken graag voor bedrijven en instellingen die dat ook wel zouden willen en nog niet helemaal helder hebben hoe dat zou kunnen.

Samen zoeken we naar de maatschappelijke betekenis van jouw organisatie en we helpen die helder te positioneren. We bedenken strategische en creatieve manieren om waarde

 

toe te voegen aan jouw merk en de maatschappij. Alles onder het motto: doe wat nodig is, vertel wat waar is en laat zien waarom dat mooi is.

Benieuwd naar wat wij samen kunnen doen? Bel (020 428 21 28) of mail ons gerust.