Publicaties & Copywriting

In de loop der jaren hebben we een scala aan publicaties verzorgd voor onze opdrachtgevers. Daarbij kun je denken aan het opzetten van een magazine of een brochurelijn tot het vormgeven van jaarverslagen, brochures en flyers. We verzorgen het concept en ontwerp van publicaties, schrijven de teksten, voeren (eind)redactie en/of coördineren het geheel.

Online corona dossier geeft inzicht in de situatie in Latijns-Amerika

08.06.20

Latijns-Amerika is op dit moment het epicentrum van de corona-epidemie. Naast de talloze slachtoffers die de ziekte maakt in landen met een fragiel zorgstelsel, dreigen ook voedseltekorten voor grote delen van de bevolking. WereldOuders zet zich in voor kwetsbare kinderen en hun families in zeven landen in de regio. Met dit dossier praten zij donateurs, relaties en pers bij over de situatie daar en de urgentie om te helpen. Samen met Maarten de Coninck heeft Bourne dit online corona-dossier gemaakt. Lees en deel het vooral. En doneer als het even kan. Je vindt het corona dossier hier.

Bourne-Design-Bureau-Strategie-Amsterdam-WereldOuders-Foleon-Online-Magazine-Corona

De KB zorgt voor het geschreven woord

16.01.19

De Koninklijke Bibliotheek (KB) draagt zorg voor het geschreven woord. Dat uit zich op vele manieren en verschijningsvormen. Want behalve de archieffunctie (van elk in Nederland gepuliceerd boek ligt een exemplaar in Den Haag bij de KB) heeft de Koninklijke Bibliotheek een taak als beheerder van erfgoed, in het stimuleren van lezen en staat zij midden in het wetenschappelijk onderzoek om het geschreven woord ook voor toekomstige generaties te borgen en ontsluiten. Over alle ambities en plannen lees je in het beleidsplan 2019-2022 dat Bourne vorm heeft gegeven in een gedrukt beleidsplan en een interactief magazine vol verhalen, interviews en films (zie onder).

Bourne-Design-Bureau-Amsterdam-Strategie-Communicatie-Koninklijke Bibliotheek-KB-National Library-Beleidsplan
Bourne-Design-Bureau-Amsterdam-Strategie-Communicatie-Koninklijke Bibliotheek-KB-National Library-Beleidsplan

Interactief online magazine voor de Koninklijke Bibliotheek

Boune-Design-Strategie-Amsterdam-Koninklijke Bibliotheek-Foleon-Magazine-Redactie-Film-Online
Boune-Design-Strategie-Amsterdam-Koninklijke Bibliotheek-Foleon-Magazine-Redactie-Film-Online
Boune-Design-Strategie-Amsterdam-Koninklijke Bibliotheek-Foleon-Magazine-Redactie-Film-Online

WereldOuders lanceert eigen magazine

WereldOuders wordt volwassen. Bij een volwassen organisatie hoort een volwaardig relatiemagazine. Vanaf nu ontvangen donateurs, ambassadeurs, vrijwilligers en andere geïnteresseerden elk kwartaal dit magazine. Het blad besteedt aandacht aan de verschillende landen waarin WereldOuders actief is, haar visie en de thuisloze kinderen in Latijns-Amerika om wie het allemaal draait. Bourne is verantwoordelijk voor de realisatie van het magazine, van concept t/m ontwikkeling. We verzorgen het design en schrijven de teksten, dat laatste in samenwerking met Danielle Hartemink.

Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-Magazine-WereldOuders-Concept-Design-Copy
Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-Magazine-WereldOuders-Concept-Design-Copy

De Regenboog Groep legt verantwoording af met hart en hoofd

De Regenboog Groep, de organisatie die zich inzet voor daklozen, verslaafden en andere kwetsbare Amsterdammers, presenteert de cijfers over 2016.
Bourne denkt mee over het concept en verzorgt de vormgeving van het jaarverslag. Het concept bestaat eruit zowel mensen aan te spreken die met hun hart zijn betrokken bij De Regenboog Groep (vrijwilligers, medewerkers etc.) als mensen die er met hun hoofd bij betrokken zijn (fondsen, overheden etc.). Met infographics en facts & figures geven we inzicht in het verhaal achter de cijfers.
Fotografie en interviews geven een beeld van de praktijk achter de feiten.

Bourne-Design-Amsterdam-De Regenboog Groep-jaarverslag-concept-design
Bourne-Design-Amsterdam-De Regenboog Groep-jaarverslag-concept-design

Culturele fondsen erkennen bestaansrecht Asko|Schönberg

‘Asko|Schönberg is onze nationale voorhoedespeler, de avant-gardist van de moderne muziek. Dat is geen gemakkelijke rol, maar er moet ruimte zijn voor zulke avant-gardisten.’ Het bestaansrecht van Nederlands meest vermaarde ensemble voor moderne muziek staat voor componist Louis Andriessen en velen met hem buiten kijf.
Om ervoor te zorgen dat cultuurfondsen dezelfde mening zijn toegedaan, is een bevlogen en overtuigend ondernemingsplan belangrijk. Bourne denkt mee over de strategische plannen van Asko|Schönberg en de vertaling ervan in een helder verhaal en strakke vormgeving. Dit loont zich: het ensemble krijgt voor de periode 2017-2020 subisidie van zowel het AFK als het Fonds Podiumkunsten.

De online verslaglegging van het Van Gogh Museum

Van 2010 t/m 2015 verzorgt Bourne de vormgeving, redactie, coördinatie en realisatie van een online jaarverslag voor het Van Gogh Museum. Dit bijzondere verslag bestaat uit een tijdlijn met highlights per maand, wat een mooi visueel overzicht geeft van wat er gedurende het jaar heeft gespeeld bij het museum. Naast deze tijdlijn bestaat het verslag uit een aantal downloadable pdf's. Elk jaar maken we een update van het verslag binnen het bestaande format, waardoor de kosten voor het Van Gogh Museum beperkt blijven. Voor het technische gedeelte werken we samen met NXTE. Je vindt de veslagen hier.

Bourne-Design-Bureau-Amsterdam-Van Gogh Museum-Jaarverslag
Bourne-Design-Bureau-Amsterdam-Van Gogh Museum-Jaarverslag

Uniek magazine voor bewoners Vleuterweide

De afgelopen jaren is op de plek waar ooit de Romeinen de grens van hun rijk beschermden, Vleuterweide ontwikkeld. Vleuterweide is een nieuwbouwwijk ten westen van en behorend tot de gemeente Utrecht. Verantwoordelijkheid voor de realisatie van de wijk is de Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij (GEM) Vleuterweide, een onafhankelijke projectbureau opgericht door de aandeelhouders: de Gemeente Utrecht, Amvest, AM Wonen, Ballast Nedam en ASR.

Om de definitieve oplevering van de wijk te vieren, realiseert Bourne een eenmalig magazine voor alle bewoners. Dit magazine bevat een mix van wetenswaardigheden over de wijk, interviews met bewoners en architecten, (foto)reportages vanuit verschillende locaties, columns etc. We nemen de gehele realisatie voor ons rekening: van concept en storyboard tot copy en design en van fotografie tot drukwerk. Het magazine markeert een volwaardig einde van het werk van de GEM met een

Bekijk het hele magazine hier:

Meeleven: nieuwsbrief voor belangstellenden en donateurs

Meeleven is het kwartaalmagazine van De Regenboog Groep voor belangstellenden en donateurs van deze organisatie voor mensen met sociale of psychische problemen.

Bourne werkt mee aan de bladformule, heeft zitting in de redactie en is verantwoordelijk voor de vormgeving ervan.

Bourne-Design-Amsterdam-De Regenboog Groep-Meeleven-magazine
Bourne-Design-Amsterdam-De Regenboog Groep-Meeleven-magazine

Online magazine voor KLM-medewerkers

Omdat veel KLM-medewerkers niet achter een computer zitten en geen lange stukken willen lezen, krijgt Bourne de opdracht een aantrekkelijk online blad te maken dat iedereen ook gemakkelijk kan lezen op tablet of smartphone. We ontwikkelen een glossy magazine waarvan de tekst/beeld-verhouding 30/70 is, maar dat de geïnteresseerde lezer ook ruimte biedt voor verdieping. Bovendien zijn er audio- en video-opnames in geïntegreerd. Instant Magazine, met wie we samenwerken, beschikt  over een basisset templates die wij van grafisch ontwerp in de KLM-huisstijl voorzien. Op basis van deze nu opgemaakte templates kan het magazine steeds gemakkelijk opnieuw worden gemaakt.

Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-KLM-communicatie-magazine
Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-KLM-communicatie-magazine

De handboeken van Climate Focus

Adviesbureau Climate Focus publiceert op regelmatige basis handboeken over ontplooide activiteiten in het kader van wereldwijde emissiereducties. Deze handboeken bevatten veel grafieken en tabellen en verschijnen wereldwijd in verschillende versies per regio.

Bourne ontwikkelt een basis-design voor het eerste handboek en geeft sindsdien elk nieuw rapport vorm. Een intensieve klus, maar het resultaat maakt veel goed!

Bourne-Design-Amsterdam-Climate Focus-huisstijl
Bourne-Design-Amsterdam-Climate Focus-Infographic

Brochure- en rapportlijn voor ondersteunende dienst Avro | KRO | NCRV

Omdat AKN veel communiceert aan verschillende partners, ontwikkelen we een brochure- en rapportlijn voor het bedrijf. De brochures zijn fullcolour en in hoge oplage gedrukt, de rapportlijn is zo ontwikkeld, dat de reprodienst er gemakkelijk mee kan werken. De rapportomslagen maken we in voordruk in verschillende varianten; zij kunnen worden gebruikt om geprinte rapporten heen.

Bourne-Design-Amsterdam-AKN-huisstijl

Copy-platform bewaakt ambities CIBG

Omdat Bourne het visie-, missie- en identiteitstraject van het CIBG heeft begeleid én we de corporate story voor deze uitvoeringsorganisatie van VWS hebben geschreven, weten we als geen ander hoe de ambitie van de organisatie terug kan komen in diens beleidsstukken. We voeren de eindredactie over diverse jaar- en businessplannen, strategieën

en het interne magazine InZicht. Hierbij is het vooral onze rol om, naast het letten op stijl en spelling, de ‘nieuwe koers’ in inhoud en tone-of-voice te bewaken en/of in te voegen in de stukken. Voor het magazine hebben we ook alle teksten geschreven.

Bourne-Design-Amsterdam-CIBG-copywriting

Bidbook voor Heijmans Woningbouw

In de woningbouw pitchen vele consortia van aannemers en architecten op nieuwe projecten. Kennis en ervaring zijn binnen alle consortia groot, de plannen van aanpak goed. Je onderscheiden is wat dat betreft dus lastig.

In opdracht van een consortium met als hoofdaannemer Heijmans Woningbouw realiseert Bourne een bidbook (concept, copy, design en productie) waarmee Heijmans zich in elk geval inhoudelijk en visueel onderscheidt.

Bourne-Heijmans-bidbook

Corporate brochure EBH Elshof Advocaten

EBH Elshof Advocaten is het grootste en meest toonaangevende advocatenkantoor in de regio Delfland, Westland en Oostland. Het is een kantoor met voldoende kritische omvang om te kunnen specialisereen, maar nog klein genoeg om cliënten de persoonlijke aandacht te geven van een klein kantoor. Dat willen de advocaten graag laten zien in een corporate brochure, waarvoor Bourne concept, copy & design verzorgt.

Bourne-EBH Elshof-corporate brochure
Bourne-EBH Elshof-corporate brochure

Aan de brochure liggen verschillende interviews ten grondslag waarin de advocaten vertellen over hun werkveld:

‘De traditionele tuinder bestaat niet meer. De huidige generatie kenmerkt zich door een mentaliteit van ondernemingslust (marktgerichtheid en durven investeren op intuïtie en ervaring) en directheid. Zo ook in zijn rol van werkgever: als iemand niet functioneert, moet hij eruit. Vast contract of niet. Echter: ook de traditionele tuinbouwknecht bestaat niet meer. Die heeft plaatsgemaakt voor een mondige en goed opgeleide werknemer met een rechtsbijstandsverzekering. Dit leidt nog wel eens tot scheve verhoudingen en arbeidsconflicten.

Wij staan veel werkgevers in en toeleveringsbedrijven aan de tuinbouw daarin bij. Het is dan aan ons de rechtlijnigheid te doorbreken en de nuance aan te brengen die de rechtspraktijk nou eenmaal kenmerkt. We laveren tussen de tuinders en de rechtspraak om het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dat is het bijzondere van advocaat arbeidsrecht zijn in deze regio!

Dick Bosboom, partner

Vormgeving documenten Inspectie Leefomgeving en Transport

In haar streven naar transparantie geeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) verschillende publieksdocumenten uit, zoals een Jaarplan, een Jaarverslag en de zogenaamde Veiligheidsbalans.

Bourne bedenkt een concept voor deze publicaties en geeft ze vervolgens een aantal jaar vorm. In een aantal gevallen zijn we ook verantwoordelijk voor de teksten (basisteksten en interviews) en de fotografie. We werken dan samen met Tekstkeuken, Studio Teekens en fotograaf René ten Broeke.

Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-Rijksoverheid-jaarverslag

Jaarverslag met emotie

Na de lancering van de nieuwe huisstijl voor het Juridisch Loket is een eerste toepassing ervan het jaarverslag. Was dit voorheen vooral zakelijk en corporate van opzet geweest, nu krijgt Bourne de opdracht een verslag te maken met meer emotie en intensiteit, afgestemd op de kernwaarden van de juridische dienstverlener. Een mooie uitdaging!

Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-Juridisch Loket-jaarverslag
Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-Juridisch Loket-jaarverslag

Goethe Institut: Diploma 'Europese dag van de talen'

Het Goethe Institut bevordert de internationale culturele samenwerking tussen Duitsland en andere landen. Met soortgelijke Europese instellingen organiseert het Goethe Institut een 'Europese Dag van de Talen'. Op die dag kunnen jongeren kennismaken met verschillende talen. Bourne ontwerpt het diploma dat ze hiermee kunnen behalen.

Bourne-Goethe Institut-diploma

Jaarverslagen Oasen 2008

Het Jaarverslag 2008 van Oasen bestaat uit twee delen. In het eerste deel staat Team Oasen centraal. Het is het verhaal van de mensen die samen Oasen maken en die terugblikken op 2008. Het tweede deel bevat de financiële onderbouwing bij het verslag. Met elkaar, in een transparant vormgegeven hoes, vormen zij de verslaglegging over 2008.

Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-Oasen-Jaarverslag

Verkoopbrochure Agriport A7

Agriport A7 is een bedrijventerrein voor agribusiness en logistiek langs de A7. Ter ondersteuning van de verkoop van bouwkavels realiseert Bourne een brochure en een informatiemap (copy, design, fotografie). Om bij de lezer een gevoel te creëren van ‘daar moet ik bij zijn’ kiezen we voor een concept, gebaseerd op bewijsvoering in plaats van belofte.

Bewijsvoering in de vorm van feiten en verschenen krantenkoppen plus testimonials van ondernemers die er al zijn gevestigd. Voor de fotografie poseren geen professionele modellen, maar de mensen die Agriport A7 écht maken.

Bourne-Agripoort A7-brochure

Presentatiemateriaal Flores Automatisering

Flores Automatisering, gecertificeerde Microsoft-partner, heeft een zogenaamd ‘corporate identity framework’ ontwikkeld: een tool die een consistent gebruik van de huisstijl voor bedrijven vergemakkelijkt.
Flores wil deze tool graag op aantrekkelijke wijze  presenteren. Bourne maakt voor hen, in samenwerking met bureau About Design, een brochure (ontwerp en copy).

Bourne-Flores-folder
Bourne-Flores-folder

Wij zijn Bourne, een communicatiebureau met creatieve en strategische vrijdenkers. Gedreven mensen met verstand van zaken en lol in het leven.

Wij werken graag voor organisaties die betekenisvol willen ondernemen en positieve veranderingen nastreven. Die begrijpen dat ondernemen in deze tijd verder gaat dan financiële resultaten alleen. Die inzien dat we met elkaar verantwoordelijk zijn voor de wereld.
Die het verlangen voelen daaraan bij te dragen.  

En we werken graag voor bedrijven en instellingen die dat ook wel zouden willen en nog niet helemaal helder hebben hoe dat zou kunnen.

Samen zoeken we naar de maatschappelijke betekenis van jouw organisatie en we helpen die helder te positioneren. We bedenken strategische en creatieve manieren om waarde

 

toe te voegen aan jouw merk en de maatschappij. Alles onder het motto: doe wat nodig is, vertel wat waar is en laat zien waarom dat mooi is.

Benieuwd naar wat wij samen kunnen doen? Bel (020 428 21 28) of mail ons gerust.