Kramp

Van identiteit naar employer branding

Samen met Wervingsvisie is Bourne gevraagd na te denken over de arbeidsmarktcommunicatiestrategie van technische groothandel Kramp. Het is een inspirerende excercitie om ons beider expertises naast elkaar te leggen en het resultaat is bijzonder. We leveren een plan op dat een logische samenhang aanbrengt tussen de identiteit van de organisatie en diens arbeidsmarkt-communicatie. Allereerst formuleren we de identiteit op basis van input tijdens een sessie met vertegenwoordigers uit verschillende landen waarin Kramp actief is.

Daarna vertalen we deze naar een passend employer brand (‘wat vraagt de identiteit van jou als werkgever en van je medewerkers?’) en een employer story, die de propositie bevat van Kramp als werkgever. Vervolgens benoemen we wat de consequenties van het employer brand zijn voor de arbeidsmarkt-communicatie, voor de specifieke doelgroepen en hun selectiecriteria, voor de in te zetten kanalen etc. Ten slotte doen we nog een voorstel voor de structuur en indeling van een internationale recruitment site.

Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-Kramp-employer branding
Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-Kramp-arbeidsmarktcommunicatie
Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-Kramp-arbeidsmarktcommunicatie-website

‘Founded in 1951 by Johan Kramp as a self-employed company, Kramp today has become a major player in the wholesale of spare parts. Customers from all over Europe can order online from the 635,000 products and have them delivered by the next day. To achieve this, we have offices throughout Europe and we are continually working on a flawless process. Therefore we ask a lot of our people. We work hard at Kramp, however we work closely together and in a very collegial way. We don’t have an hierarchically focus: respect and authority come by gain, not by position.’