Koninklijke Bibliotheek

De Koninklijke Bibliotheek (KB) is de nationale bibliotheek van Nederland. Volgens haar missie draagt de KB zorg voor het geschreven woord, wat betekent dat zij de Nederlandse bibliotheekcollectie zichtbaar, bruikbaar en houdbaar. Dat is geen geringe taak, want hoe bewaar en digitaliseer je soms eeuwenoude handschriften? En hoe bepaal je van alle content die online verschijnt wat moet worden bewaard? Samen met vele partners in het domein van de openbare bibliotheken, het erfgoed en de wetenschap buigt de KB zich over dit soort vraagstukken. Bourne vertaalt de ambities van de KB in strategische documenten en publicaties.

De KB zorgt voor het geschreven woord - visie en beleid

16.01.19
Bourne-Design-Bureau-Amsterdam-Strategie-Communicatie-Koninklijke Bibliotheek-KB-National Library-Beleidsplan
Bourne-Design-Bureau-Amsterdam-Strategie-Communicatie-Koninklijke Bibliotheek-KB-National Library-Beleidsplan
Bourne-Design-Bureau-Amsterdam-Strategie-Communicatie-Koninklijke Bibliotheek-KB-National Library-Beleidsplan

De KB en de kracht van het netwerk

Onze nationale bibliotheek, de Koninklijke Bibliotheek (KB), bewaart en ontsluit alle Nederlandse publicaties. Om de Nederlandse bibliotheekcollectie ook in de toekomst bruikbaar te houden, ziet de KB zich voor de uitdaging geplaatst een volwaardige digitale kennisinstelling te worden. Om deze ambitie te realiseren, zoekt de KB partners om gezamenlijk kennis verder uit te diepen en om te zetten in werkbare oplossingen. Voor een netwerkbijeenkomst in dit kader verzorgt Bourne copy, een hand-out en een presentatie.

Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-Communicatie-Copy-KB-Koninklijke Bibliotheek
Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-Communicatie-Copy-KB-Koninklijke Bibliotheek