KLM

Het zijn roerige tijden voor KLM. De crisis lijkt maar geen einde te nemen, de concurrentie is groot en het bedrijf wil blijven investeren in producten en vloot. Een structureel laag kostenniveau is dan cruciaal. KLM vraagt Bourne een intern communicatieprogramma op te stellen, gericht op een structurele verankering van kostenbewustzijn in de organisatie.

KLM's interne communicatieprogramma ‘Smart with Cash’

‘Smart with Cash’ is de naam van het interne communicatieprogramma dat Bourne voor KLM ontwikkelt om structureel kostenbewustzijn te verankeren in de mentaliteit van alle KLM-medewerkers. In dit plan stellen we zes sporen op, die erop zijn gericht om alle lagen van de organisatie met elkaar in gesprek te brengen. Deels kunnen we het onderwerp als vast onderdeel op de agenda zetten van de verschillende overleg-gremia,

deels ontwikkelen we plannen om ontmoetingen te realiseren, dwars door de hiërarchie en structuur van de organisatie heen. De insteek is altijd positief en erop gericht mensen te stimuleren om kostenbewust te zijn - individueel en met elkaar - en om hen te enthousiasmeren initiatieven en kennis met elkaar te delen.

Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-KLM-logo

Infographics ‘Smart with Cash’

Onderdeel van het interne communicatie-traject ‘Smart with Cash’ dat we voor KLM opstellen, vormt een serie posters met daarop infographics. Deze laten zien hoe de organisatie kosten bespaart in grote en kleine projecten. Naast een logo ontwerpen we voor het programma een eigen stijl.

Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-KLM-communicatie-infographic

Online magazine voor KLM-medewerkers

Omdat veel KLM-medewerkers niet achter een computer zitten en geen lange stukken willen lezen, krijgt Bourne de opdracht een aantrekkelijk online blad te maken dat iedereen ook gemakkelijk kan lezen op tablet of smartphone. We ontwikkelen een glossy magazine waarvan de tekst/beeld-verhouding 30/70 is, maar dat de geïnteresseerde lezer ook ruimte biedt voor verdieping. Bovendien zijn er audio- en video-opnames in geïntegreerd. Instant Magazine, met wie we samenwerken, beschikt  over een basisset templates die wij van grafisch ontwerp in de KLM-huisstijl voorzien. Op basis van deze nu opgemaakte templates kan het magazine steeds gemakkelijk opnieuw worden gemaakt.

Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-KLM-communicatie-magazine
Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-KLM-communicatie-magazine