KING

Elk bedrijf maakt op zijn tijd de balans op van waar het staat. Wat hebben we gedaan, wie zijn we, waar willen we heen en vooral hoe komen we daar? Als dit moment aanbreekt voor King design, een ontwerpbureau waarmee we regelmatig en graag samenwerken, benaderen ze ons. Gezamenlijk denken we na over de herpositionering van het bureau, strategisch en visueel. Het gevolg: KING. 

KING. Living your brand

Bij King design zijn ontwerpers, dtp'ers en projectmanagers in gelijke mate vertegenwoordigd. Dat maakt dat het bureau in staat is internationale campagnes snel, efficiënt en tegen een mooie prijs uit te rollen. Tegelijkertijd is het aanbod van het bureau niet altijd duidelijk: is het nou een creatief bureau of is het een bureau waaraan ik mijn concept en ideeën lever, waarna zij deze uitrollen in een succesvolle campagne? In de profilering van het bureau wordt dit ook niet helemaal duidelijk.

Tijdens de ‘Bourne sessions’ die we met hen houden, komen we tot de conclusie dat het hier niet een kwestie van goed profileren is, maar dat het een positioneringsvraagstuk betreft. De mensen van King design staan voor de uitdaging hun aanbod scherp te (her)definiëren in het licht van context en ambitie. Wij begeleiden hen in dit denkproces en dwingen de bescheidenheid die hen kenmerkt en siert, af ten toe te laten varen.

We hebben te maken met een bureau dat gewoon heel goed is in het ontwikkelen en uitrollen van internationale campagnes, juist doordat vormgevers en projectmanagers met veel liefde voor de klant samenwerken aan alle projecten. De twee expertises bepalen het resultaat en juist dat resultaat is wat King design uniek en onderscheidend maakt.
De naam King design dekt de lading ook niet langer. Tijd voor verandering: KING. Living your brand.

Liefde en passie in een huisstijl

Een klant die bij KING komt met zijn campagneconcept, weet dat hij daarna achterover kan leunen. KING neemt hem alles uit handen. Het bureau werkt het concept uit voor alle markten, in alle mogelijke formats, on- en offline. KING maakt het dik in orde en dat komt voort uit een oprechte liefde voor de klant. Projectmanagers en creatieven leven zich enorm in en zetten alles in om een beter dan gewenst resultaat te behalen.

Aan Bourne de uitdaging dit tot uitdrukking te laten komen in een nieuwe huisstijl. We kiezen voor een bescheiden woordmerk, geflankeerd met een op vuur en passie geïnspireerd designelement. Dit element laat de ware aard van KING zien, maar is meestal slechts gedeeltelijk zichtbaar omdat KING zich immers voor de volle honderd procent inzet voor de klant. Diens wereld staat op de voorgrond van wat KING doet. Living your brand, is wat KING belooft en doet.

Bourne-Design-Bureau-Amsterdam-King-Positionering-Huisstijl
Bourne-Design-Bureau-Amsterdam-King-Positionering-Huisstijl
Bourne-Design-Bureau-Amsterdam-King-Positionering-Huisstijl
Bourne-Design-Bureau-Amsterdam-King-Positionering-Huisstijl