KIK | Kwaliteit in Kinderopvang

KIK | Kwaliteit In Kinderopvang is een vereniging van twaalf kinderopvangorganisaties die samen verantwoordelijk zijn voor ongeveer 85.000 kinderen en 11.000 werknemers. KIK maakt zich hard voor het verbeteren en verankeren van het imago van de kinderopvang. De leden zien daarbij het waarborgen en ontwikkelen van de kwaliteit van de kinderopvang als hun belangrijkste taak, binnen de eigen organisaties en binnen de sector. In marketingtechnisch opzicht is het een bescheiden sector die de neiging heeft zich reactief op te stellen. Bourne wordt gevraagd KIK te begeleiden in de PR/PA en externe communicatie.

Communicatiestrategie voor KIK

KIK's ambitie om de positie van de kinderopvang te verstevigen, vraagt om een voortdurende investering in de reputatie ervan. De communicatie-doelstelling is dan ook enerzijds gericht op het verstevigen van het imago van de kinderopvang en anderzijds op het beïnvloeden van beleid en politiek om de kwaliteit en de positie van kinderopvang te waarborgen en verbeteren.

Dit is niet eenvoudig, want iedereen heeft een mening over het onderwerp, dat bovendien vaak een zekere emotionele lading heeft. Politici spelen hierop in door met het onderwerp aan de haal te gaan in verkiezingstijd.

De kinderopvang is daardoor veelvuldig onderwerp van debat en voortdurend aan veranderende wetgeving onderhevig.

We kiezen daarom voor een strategie die zich richt op issues management met een sterke doelgroepsegmentatie. Op basis van een strategisch plan kent de communicatie van KIK sindsdien een thematische insteek, met een boodschap die per stakeholder is afgestemd.

Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-kinderopvang-KIK-communicatie

Het issues management van de maatschappelijke kinderopvang

Bourne begeleidt KIK | Kwaliteit in Kinderopvang bij het issues management. Op basis van onze communicatiestrategie brengt KIK relevante issues onder de aandacht van de branche, politiek, beleid en andere stakeholders. Deze worden gemanaged door ze op meerdere tijdstippen, op meerdere locaties en in een breed verband te agenderen. De insteek is daarbij vooral inhoudelijk van aard: deze

 

gaat uit van bewijzen i.p.v. beweren en kent als doel het uitoefenen van invloed.
Zo stellen we met succes position papers en persberichten op over thema's als basisonderwijs voor kinderen vanaf tweeënhalf jaar en onderdelen van het vier-ogenprincipe op kinderdagverblijven en houden we een pleidooi voor maatschappelijke kinderopvang. Ook stellen de aangesloten kinderopvang-organisaties gezamenlijk een manifest op.

Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-kinderopvang-KIK-communicatie