Juridisch Loket

De terugtredende overheid leidt ertoe dat burgers steeds meer voor zichzelf op moeten komen. Samen met de ‘juridisering’ van de maatschappij betekent dit dat veel mensen tussen wal en schip dreigen te raken. Het Juridisch Loket heeft zich in deze omgeving gepositioneerd als een neutrale partij die voor iedereen bereikbaar is, die alle rechtsgebieden overziet en die iedereen met een juridisch probleem snel, goed en gratis helpt. De cliënt (de burger met een juridisch probleem) is daarmee een zeer belangrijke doelgroep.

 

Er zijn echter nog meer doelgroepen, die tot dusver wat achterblijven in de profilering van de juridische dienstverlener. Het Juridisch Loket wil zich namelijk actief mengen in het debat over een rechtvaardiger maatschappij, onder meer met een signalerende functie. In dat kader is het van belang dat zij zich zelfbewust en met een bepaalde mate van autoriteit positioneert tussen haar stakeholders. Hiermee wordt het belang van een goed gekozen profilering in beeld en boodschap duidelijk: de relatie van het Juridisch Loket met de

verschillende groepen stakeholders loopt immers zeer uiteen. In de positionering, die Bourne begeleidt, verschuift het Juridisch Loket van faciliterende partij naar een agenda setting partner. De uitdaging in het designtraject is vervolgens om een huisstijl te ontwikkelen die een professionele organisatie neerzet, die met verstand van zaken en met oog voor haar omgeving en de mensen daarin, inspeelt op (latente) juridische vragen.

 

Op basis van de identiteit van de organisatie leggen we accenten die expliciet van belang zijn voor de B2C, B2B en de interne communicatie, zowel in inhoud als vormgeving.

Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-Juridisch Loket-strategie
Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-Juridisch Loket-positionering
Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-Juridisch Loket-huisstijl

Fotografieconcept

Jong, oud, arm, rijk: iedereen kan in de problemen komen en juridisch advies nodig hebben. Voor het Juridisch Loket ontwikkelen we een fotografieconcept dat een verscheidenheid aan mensen laat zien in alledaagse situaties. 

Aan de buitenkant kun je niet zien wat er in iemand omgaat. Je had het net zo goed zelf kunnen zijn. Misschien ben je het morgen. Dan kun je bij het Juridisch Loket terecht voor gratis en gedegen juridisch advies.

(Fotografie: Dobbelsteen Fotografie)

Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-Juridisch Loket-strategy
Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-Juridisch Loket-strategy
Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-Juridisch Loket-strategy

Jaarverslag met emotie

Na de lancering van de nieuwe huisstijl voor het Juridisch Loket is een eerste toepassing ervan het jaarverslag. Was dit voorheen vooral zakelijk en corporate van opzet geweest, nu krijgt Bourne de opdracht een verslag te maken met meer emotie en intensiteit, afgestemd op de kernwaarden van de juridische dienstverlener. Een mooie uitdaging!

Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-Juridisch Loket-jaarverslag
Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-Juridisch Loket-jaarverslag