Hancom Korea

In veel Aziatische landen levert het gebruik van standaard MS Office-software problemen op vanwege een afwijkend schriftsysteem. Voor grote markten als India, China, Japan en Korea bestaan dan ook specifiek voor die landen ontwikkelde pakketten. In Zuid-Korea is software-ontwikkelaar Hancom de marktleider. Inmiddels heeft Hancom een productportfolio opgebouwd dat verder gaat dan de standaard spreadsheet-, tekst- en presentatieprogramma’s.

Het ontwikkelen van een merkstructuur voor Hancom

Centraal binnen het Koreaanse softwarebedrijf Hancom staat het moederbedrijf, de ‘Group’. Daaronder is in de loop der jaren een complex netwerk aan dochterbedrijven, partnerbedrijven, deelnemingen en allianties ontstaan. Bourne adviseert Hancom over het opzetten en vormgeven van het merkportfolio. Hoofddoelen van de opdracht zijn: 1) duidelijker en professioneler gebruik van de corporate identity van het moederbedrijf; 2) een herkenbare, flexibele en uitbreidbare merk- en naamgevingsstructuur; 3) onderscheid aanbrengen tussen de organisatorische merken van Hancom

enerzijds en de product- en dienstmerken anderszijds; en 4) onderscheid aanbrengen tussen de 100% Hancom-bedrijven en de partners, deelnemingen en allianties.

De implementatie van deze structuur heeft geleid tot een veel groter merkbewustzijn bij alle interne stakeholders en een betere, duidelijkere communicatiestrategie voor de diverse bedrijfsonderdelen en merken. Het merkmodel is ook geschikt voor toekomstige uitbreidingen en aanvullingen die nu sneller en efficiënter ontwikkeld en kunnen worden ingezet.

Bourne-Design-Bureau-Amsterdam-Hancom-Korea-Merkstrategie-Branding

Uitgesproken en onorthodox font voor Hancom

Hancom overweegt haar software ook buiten Zuid-Korea te gaan aanbieden. Hiertoe wil het bedrijf eerst de visuele identiteit van het merkportfolio grondig herzien. Men zoekt naar een uitgesproken, non-conventionele stijl. Uit de schetsen die Bourne presenteert, kiest Hancom zonder twijfelen voor het meest creatieve, uitgesproken design. Het font is een typisch display font, met als eerste doel om de logo's van Hancom en de vijftien bedrijven in de Hancom Group vorm te geven. Om voldoende flexibiliteit en reikwijdte te hebben voor de vormgeving, ontwerpen we een ondersteunend font, gebaseerd op het display font maar dan duidelijk als tekstletter. De basis voor de ontwikkeling van een uitgesproken identiteit voor Hancom is gelegd!

Bourne-Design-Amsterdam-Seoul-Hancom-Typografie-Logo-Korea
Bourne-Design-Amsterdam-Seoul-Hancom-Typografie-Logo
Bourne-Design-Amsterdam-Seoul-Hancom-Typografie-Logo
Bourne-Design-Amsterdam-Seoul-Korea-Hancom-Typography-Logo

Overdracht en implementatie van de huisstijl

Het constructieve karakter van de letters in het Hancom-logo is een belangrijk uitgangspunt voor de hele huisstijl. In het voorjaar 2016 zijn alle bouwstenen voor de huisstijl uitgewerkt en zijn we druk bezig met de overdracht van onze ideeën over de toepassing ervan in de praktijk. In overleg met Hancom volgen we hiervoor twee sporen: allereerst

houden we presentaties over de rol en de betekenis van een huisstijl in het algemeen en voor de verschillende Hancom-bedrijven in het bijzonder. Daarnaast werken we met groepen ontwerpers van diverse afdelingen. Met workshops en ‘vraag en antwoord’-sessies begeleiden en sturen we het implementatieproces.

Bourne-Design-Amsterdam-Seoul-Hancom-Typografie-Logo
een serie patronen en een serie monogrammen.
een serie patronen en een serie monogrammen.
voorbeeldpatroon op pakpapier
Bourne-Design-Amsterdam-Seoul-Hancom-Typografie-Logo
Bourne-Design-Amsterdam-Seoul-Hancom-Typografie-Logo