Emirates Post Group

De Emirates Post Group (EPG) in de Verenigde Arabische Emiraten is in feite alleen in naam een groep. De individuele ondernemingen waaruit EPG bestaat, vormen in geen enkel opzicht een eenheid.
Bourne krijgt de opdracht om met de groepsleden een gemeenschappelijke richting te bepalen, een duidelijke, professionele positie te definiëren en een groepsbrede visuele identiteit te ontwikkelen.

Het model: de identifier

Wat volgt is allereerst een gedegen onderzoeksfase, waarbij we vragenlijsten rondsturen, persoonlijk spreken met afgevaardigden van alle partijen en vervolgens een aantal strategische sessies houden in Dubai.

Op basis van de uitkomsten van ons onderzoek ontwikkelen we een assenstelsel dat we de Identifier noemen. De horizontale as visualiseert het ambitiepad van EPG, de verticale as de waarden waar het bedrijf voor staat. Dit resulteert in vier kwadranten (benaderbaar, zelfbewust, assertief en onbegrensd). Elk dochterbedrijf kan zichzelf als het ware plotten in een van de kwadranten en zo een eigen karakter behouden binnen de gezamenlijke identiteit van de bedrijven.

Bourne-Design-Amsterdam-Bureau- Emirates Post Group-Corporate Identity
Bourne-Design-Amsterdam-Bureau- Emirates Post Group-Strategy

Vertaald naar stijl en sfeer leggen we hiermee het uitgangspunt vast voor het corporate-designtraject.

Bourne-Design-Amsterdam-Bureau- Emirates Post Group-Corporate Identity
Bourne-Design-Amsterdam-Bureau- Emirates Post Group-Positionering
Bourne-Design-Amsterdam-Bureau- Emirates Post Group-Strategy

Het designtraject

Voor de uitwerking van het design werken we nauw samen met onze lokale partner, de Concept Group, en met April Design. We werken een aantal maanden op locatie omdat de voortgangs-presentaties elkaar in hoog tempo opvolgen en er veel partijen bij zijn betrokken.