De Regenboog Groep

De Regenboog Groep stimuleert de ontwikkeling van mensen in (sociale) armoede in Amsterdam, zodat zij actief kunnen deelnemen aan de maatschappij. Het is haar droom uiteindelijk een stad te creëren waarin plek is voor iedereen. Waarin niemand zich verloren hoeft te voelen. Bourne staat De Regenboog Groep bij in het creëren en onderhouden van een heldere positionering en merkstrategie en de vertaling daarvan in design en communicatie.

Signing met een boodschap voor De Regenboog Groep

De Regenboog Groep wil zich duidelijker en nadrukkelijker manifesteren in de stad. Vanaf nu verwelkomt de organisatie vanaf het hoofdkantoor aan het Amsterdamse Droogbak de vele duizenden treinreizigers die dagelijks aankomen op CS - de locatie is namelijk pal aan het spoor gelegen, wat een uitgelezen kans biedt voor een opvallende boodschap. De vele andere locaties in de stad gaan de komende tijd ook hun ware gezicht tonen.

 

Bourne-Design-Amsterdam-De Regenboog Groep-signing-copy

De Regenboog Groep legt verantwoording af met hart en hoofd

De Regenboog Groep, de organisatie die zich inzet voor daklozen, verslaafden en andere kwetsbare Amsterdammers, presenteert de cijfers over 2016.
Bourne denkt mee over het concept en verzorgt de vormgeving van het jaarverslag. Het concept bestaat eruit zowel mensen aan te spreken die met hun hart zijn betrokken bij De Regenboog Groep (vrijwilligers, medewerkers etc.) als mensen die er met hun hoofd bij betrokken zijn (fondsen, overheden etc.). Met infographics en facts & figures geven we inzicht in het verhaal achter de cijfers.
Fotografie en interviews geven een beeld van de praktijk achter de feiten.

Bourne-Design-Amsterdam-De Regenboog Groep-jaarverslag-concept-design
Bourne-Design-Amsterdam-De Regenboog Groep-jaarverslag-concept-design

Een nieuwe huisstijl voor De Regenboog Groep

De uitkomsten van het identiteitstraject dat we eerder met hen hielden, geven aanleiding tot een restyling van de huisstijl van De Regenboog Groep. Het mag allemaal wel wat rauwer, wat Amsterdamser en bovenal wat zelfbewuster. De uitdaging ligt er voor Bourne in een huisstijl te ontwikkelen die zowel de primaire doelgroep aanspreekt (kwetsbare Amsterdammers) als de zakelijke stakeholders. In tijden waarin de concurrentie groot is om vrijwilligers, donateurs en fondsen te werven, is het immers van groot belang de organisatie helder te positioneren in het speelveld van subsidieverstrekkers, politiek, beleid en formele zorginstellingen. We zijn trots op het resultaat.

Bourne-Design-Bureau-Amsterdam-De Regenboog Groep-huisstijl-identiteit
Bourne-Design-Bureau-Amsterdam-De Regenboog Groep-huisstijl-identiteit
Bourne-Design-Amsterdam-De Regenboog Groep-identity
Bourne-Design-Amsterdam-De Regenboog Groep-identity
Bourne-Design-Amsterdam-De Regenboog Groep-identity

Jaarverslag De Regenboog Groep scoort hoog bij Transparant Prijs

Gewonnen hebben ze hem niet, de Transparant Prijs van PwC, maar De Regenboog Groep heeft hoog gescoord met haar jaarverslag 2015. Op ‘communicatie’ scoorde de organisatie bijvoorbeeld maar liefst een Triple A-score. Hiermee zijn wij ook erg blij omdat Bourne verantwoordelijk is voor het concept en de realisatie ervan. Oordeel zelf.

Bourne-Design-Bureau-Amsterdam-De Regenboog Groep-jaarverslag-infographic
Bourne-Design-Bureau-Amsterdam-De Regenboog Groep-jaarverslag-infographic

Doelgroepcommunicatie vanuit een sterke identiteit

De Regenboog Groep zet zich al veertig jaar met veel succes in voor kwetsbare Amsterdammers. De organisatie vaart daarbij op de inzet van vrijwilligers. De communicatie is dan ook altijd in hoge mate gericht op het werven van vrijwilligers en donateurs om de vele projecten en initiatieven te bekostigen. Meer en meer worden echter ook fondsen, subsidieverleners, politiek, beleid en formele zorginstellingen belangrijk. Het gaat dan om het afleggen van verantwoording, het transparant maken van wat De Regenboog Groep doet en bereikt.

In een aantal sessies denken we met elkaar na over de ambitie en identiteit van de De Regenboog Groep. Juist vanuit deze identiteit wordt duidelijk dat De Regenboog Groep de vanzelfsprekende partij is voor zowel kwetsbare Amsterdammers en vrijwilligers als organisaties in de zakelijke omgeving. Deze positionering vertalen we vervolgens naar strategische uitgangspunten voor de communicatie.

Bourne-Design-Bureau-Amsterdam-De Regenboog Groep-huisstijl-identiteit

Jubileumjaar voor De Regenboog Groep

Sinds haar oprichting in 1975 heeft De Regenboog Groep zich ontwikkeld tot een grote, professionele organisatie. Voor het jubileumjaar 2015 ontwerpt Bourne een ouderwetse krant met terugblikken op en highlights van veertig jaar De Regenboog Groep.

Bourne-Design-Amsterdam-De Regenboog Groep-magazine
Bourne-Design-Amsterdam-De Regenboog Groep-magazine

Meeleven: nieuwsbrief voor belangstellenden en donateurs

Meeleven is het kwartaalmagazine van De Regenboog Groep voor belangstellenden en donateurs van deze organisatie voor mensen met sociale of psychische problemen.

Bourne werkt mee aan de bladformule, heeft zitting in de redactie en is verantwoordelijk voor de vormgeving ervan.

Bourne-Design-Amsterdam-De Regenboog Groep-Meeleven-magazine
Bourne-Design-Amsterdam-De Regenboog Groep-Meeleven-magazine