Communicatie & PR

Communicatie- en PR-trajecten zijn er in soorten en maten. Bourne heeft veel ervaring met het opstellen en begeleiden van zeer strategische communicatietrajecten, maar ook met het vertalen van beleid en ambitie naar communicatiestrategieën op specifieke deelgebieden. Hierbij kun je denken aan fusie-, corporate, crisis- en interne communicatie, maar ook aan PR/PA-trajecten en huisstijlmanagement. De uitvoering van de communicatiestrategie kunnen we begeleiden - waarbij we adviseren over de organisatie van de communicatie - maar ook voor je verzorgen.
Ten slotte werken we ook met regelmaat op interim-basis op communicatieafdelingen als manager of adviseur. De voorbeelden hieronder laten de reikwijdte zien van waar we mee bezig zijn.

Employer branding om personeelstekorten tegen te gaan

17.07.19

Het tekort aan medewerkers in de kinderopvang blijft oplopen. De sector ligt nogal eens onder vuur, met alle gevolgen van dien voor het imago. Zeker omdat de sector zelf zich ook veelal laat leiden door deze waan van de dag. De hoogste tijd om het heft in handen te nemen en een positie te bepalen. Bourne heeft samen met vertegenwoordigers van de sector het verhaal geschreven over deze jonge branche, die eigenlijk pas in de jaren zestig is ontstaan

en sindsdien in een razend tempo aan het ontwikkelen en professionaliseren is. De kinderschoenen ontstegen, zeker, maar volwassen worden gaat met vallen en opstaan. Maar is het niet super interessant om daar getuige van te zijn, om aan mee te werken? Om samen die toekomst vorm te geven waarin ouders de toegevoegde waarde van de kinderopvang als vanzelfsprekend zien, voor hun kind en voor zichzelf?

Dat is de kern van het employer brand, dat we hebben geformuleerd op basis van de identiteit en ambitie van de sector en dat kan aansluiten bij de EVP van de verschillende doelgroepen. Hiermee is het vertrekpunt voor de arbeidsmarktcommunicatie van de sector vastgesteld. 

Boune-Design-Strategie-Amsterdam-kinderopvang-employer branding-arbeidsmarktcommunicatie-EV

Communicatie De Mesdag Collectie werpt vruchten af

Ook in 2018 verzorgt Bourne de marketingcommunicatie voor De Mesdag Collectie. De investeringen in tentoonstellingen en op naamsbekendheid werpen hun vruchten af: in 2017 ontving het museum een recordaantal bezoekers. Dus we zijn blij ons ook in dit jaar weer in te mogen zetten voor dit prachtige museum. 2018 start met ‘Mesdag & Japan. Het Verre Oosten verzameld’. Deze tentoonstelling toont de hoogtepunten uit de verzameling Japanse kunst uit De Mesdag Collectie.

Kleurrijk keramiek, samoeraizwaarden en bronzen altaarvazen: Mesdag deed enthousiast mee aan de verzameldrift van Japanse kunstvoorwerpen die in de 19de eeuw ontstond. Rond 1887 kocht hij meer dan 140 Japanse objecten. In de tentoonstelling worden ruim veertig van deze objecten in de context van hun tijd geplaatst. Samen met historische documenten en enkele bijzondere bruiklenen wordt zo de hele periode van fascinatie voor Japan in Den Haag gepresenteerd.

Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-Strategie-Communicatie-De Mesdag Collectie-Mesdag & Japan-Museum-Culturele sector

Brancheverenigingen sturen op scherpe profilering

Brancheverenigingen moeten zichzelf voortdurend opnieuw uitvinden. Kritische leden stellen hoge eisen aan hun vereniging. Zij willen dat hun individuele belangen worden behartigd en die van de branche als geheel. Om een vuist te kunnen maken in de politiek en op nationaal beleidsniveau, hebben de brancheverenigingen volume nodig. Professionals zijn echter niet meer zo vanzelfsprekend lid van een vereniging en zijn bovendien niet meer zo loyaal als vroeger. Bij onvrede zeggen zij gemakkelijker hun lidmaatschap of wenden zich tot een andere vereniging. De concurrentie binnen de branche

neemt toe en daarmee de jacht op nieuwe leden – die vervolgens ook weer behouden moeten blijven. Dit vraagt van de brancheverenigingen om voortdurend scherp te zijn op het primaire proces maar ook om een goede profilering bij de verschillende stakeholders.
Bourne adviseert twee brancheverenigingen over hun communicatie met hun leden, prospects en derden.
Het gaat dan om de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) en de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK).

Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-Strategie-Communicatie-Branchevereniging-Brancheorganisatie-BMK-KNMVD

Positionering en communicatiestrategie Bibliotheek UvA/HvA

De Universiteit en de Hogeschool van Amsterdam werken op steeds meer terreinen samen. Zo zijn bijvoorbeeld de bibliotheken samengevoegd onder de noemer Bibliotheek UvA/HvA. Ook onderdeel van deze bibliotheek zijn UvA Erfgoed (Allard Pierson Museum en Bijzondere Collecties) en het HvA-debatcentrum FLOOR.

Bourne adviseert de Bibliotheek UvA/HvA hoe zij haar ambitie, zoals

geformuleerd in een beleidsplan, kan vertalen in de communicatie vanuit de Bibliotheek zelf en vanuit de aangesloten partijen - op een wijze waarbij allen zich thuis voelen. Ook adviseren we over de organisatie van de communicatie, waarbij we nadenken over de meest geschikte formatie om de communicatie te kunnen uitrollen en de doelstellingen van de Bibliotheek te behalen.

Bourne-Design-Amsterdam-UvA-HvA-UB-Bibliotheek-Communicatie

Slimme communicatiestrategie voor WereldOuders

WereldOuders, de organisatie die structurele hulp biedt aan thuisloze kinderen in Latijns Amerika, is voortdurend op zoek naar vrienden en donateurs om te betrekken bij haar werk. Bourne begeleidt samen met Oukje Bizot het positioneringstraject van de organisatie en stelt een communicatiestrategie op om het merk WereldOuders en de naamsbekendheid verder te versterken.

Uitgangspunt van de strategie is om slim om te gaan met beperkte financiële middelen. Veel aandacht dus voor het creëren van ambassadeurs, het belonen van loyaliteit, mond-op-mond reclame, social media en PR.

De aangescherpte positionering vormt tevens het vertrekpunt voor een nieuwe huisstijl van de organisatie.

Bourne-Design-Amsterdam-WereldOuders-Identiteit-Positionering

Solera Nederland brengt communicatieproject onder bij Bourne

Bourne verzorgt een communicatieproject voor Solera Nederland. Dit bedrijf (onderdeel van het Amerikaanse, beursgenoteerde Solera Inc.) biedt vernieuwende technologische oplossingen aan de verzekerings- en automotivesector. Solera Nederland opereert dicht op de markt en richt de organisatie voortdurend in op diens verwachtingen. Liefst is zij deze zelfs nog een stapje voor. Ze is dan ook altijd op zoek naar nieuwe bedrijven die onder de

Solera-paraplu bij kunnen dragen aan het verder verbeteren en uitbouwen van de dienstverlening.

We realiseren een communicatietraject dat er in de eerste plaats op is gericht om extern de veelvuldig aangescherpte boodschap op maat onder de aandacht te brengen van de verschillende doelgroepen en stakeholders. Daarnaast nemen we de medewerkers mee in de dynamiek van het bedrijf.

Bourne-Design-Amsterdam-Communicatie-PR

Vijftien jaar zorgeloos reizen met SkyTeam

SkyTeam selecteert Bourne om een communicatie framework te ontwikkelen rondom het vijftiende jublieumjaar in 2015. We kiezen hierbij voor een overkoepelend onderwerp: zorgeloos reizen. Dit behelst veel meer dan de tijd die men in het vliegtuig doorbrengt. Het gaat dan ook om de voorbereidingen, de tijd die men op een luchthaven doorbrengt, transfers etc. Een zorgeloze reiservaring kan een luchtvaartmaatschappij dus nooit

individueel bieden en dat is precies de kracht van SkyTeam: de alliantie kan dat wél! Daarom hangen we onder het centrale onderwerp elke maand een thema dat een deelaspect van de reiservaring belicht. Dit thema krijgt concreet invulling via acties op social media, blogs, op de luchthavens, infographics, aanbiedingen, artikelen etc. die SkyTeam onder de aangesloten luchtvaartmaatschappijen verspreidt.

Bourne-Design-Amsterdam-Sky Team-communicatie-infographic

Interim-communicatieadvies Van Gogh Museum

In de loop der jaren schakelen de afdelingen Communicatie en Marketing van het Van Gogh Museum Bourne veelvuldig in voor communicatieadvies op interim-basis.

In die hoedanigheid adviseren we over hele uiteenlopende onderwerpen. We stellen onder meer een communicatie-strategie op voor het educatief aanbod van het museum, organiseren de gehele

communicatie rondom de tentoonstelling ‘Van Gogh aan het werk’ en het veertigjarig jubileum van het museum, ontwikkelen een communicatieconcept en -plan voor museum De Mesdag Collectie (dat onder beheer van het Van Gogh Museum valt), stellen een marketingcommunicatieplan op voor de tenstoonstelling ‘Munch : Van Gogh’, begeleiden bureaus etc.

Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-Van Gogh Museum-Communicatie

KLM's interne communicatieprogramma ‘Smart with Cash’

‘Smart with Cash’ is de naam van het interne communicatieprogramma dat Bourne voor KLM ontwikkelt om structureel kostenbewustzijn te verankeren in de mentaliteit van alle KLM-medewerkers. In dit plan stellen we zes sporen op, die erop zijn gericht om alle lagen van de organisatie met elkaar in gesprek te brengen. Deels kunnen we het onderwerp als vast onderdeel op de agenda zetten van de verschillende overleg-gremia,

deels ontwikkelen we plannen om ontmoetingen te realiseren, dwars door de hiërarchie en structuur van de organisatie heen. De insteek is altijd positief en erop gericht mensen te stimuleren om kostenbewust te zijn - individueel en met elkaar - en om hen te enthousiasmeren initiatieven en kennis met elkaar te delen.

Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-KLM-logo

Employer branding en arbeidsmarktcommunicatie voor Kramp

Technische groothandel Kramp in Varsseveld is een van de grootste leveranciers van onderdelen voor agrarische machines in Europa. Het bedrijf heeft ongeveer 1.500 mensen in dienst en groeit al jaren gestaag. Goede arbeidscommunicatie is van groot belang voor Kramp, niet alleen in Nederland maar ook in de 21 andere Europese landen waar het bedrijf actief is.
Samen met bureau Wervingsvisie is Bourne gevraagd na te denken over de arbeidsmarktcommunicatie van Kramp.

We leveren een plan op dat een logische samenhang aanbrengt tussen de identiteit van de organisatie en diens arbeidsmarktcommunicatie.

Allereerst formuleren we de identiteit van de organisatie op basis van input tijdens een sessie met vertegenwoordigers uit verschillende landen waarin Kramp actief is. Daarna vertalen we deze naar een passend employer brand (‘wat vraagt de identiteit van jou als werkgever?’) en een employer story, die de propositie bevat van Kramp als werkgever aan zijn mensen. Vervolgens benoemen we de consequenties van het employer brand voor de arbeidsmarktcommunicatie, voor de specifieke doelgroepen en hun selectiecriteria, voor de in te zetten kanalen etc. Ten slotte doen we nog een voorstel voor de structuur en indeling van een internationale recruitment site.

Bourne-Kramp-website-recruitment

Het issues management van de maatschappelijke kinderopvang

Bourne begeleidt KIK | Kwaliteit in Kinderopvang bij het issues management. Op basis van onze communicatiestrategie brengt KIK relevante issues onder de aandacht van de branche, politiek, beleid en andere stakeholders. Deze worden gemanaged door ze op meerdere tijdstippen, op meerdere locaties en in een breed verband te agenderen. De insteek is daarbij vooral inhoudelijk van aard: deze

 

gaat uit van bewijzen i.p.v. beweren en kent als doel het uitoefenen van invloed.
Zo stellen we met succes position papers en persberichten op over thema's als basisonderwijs voor kinderen vanaf tweeënhalf jaar en onderdelen van het vier-ogenprincipe op kinderdagverblijven en houden we een pleidooi voor maatschappelijke kinderopvang. Ook stellen de aangesloten kinderopvang-organisaties gezamenlijk een manifest op.

Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-kinderopvang-KIK-communicatie

Boutique-museum in Den Haag

Museum De Mesdag Collectie in Den Haag positioneren we als een ouderwetse ‘salon’: een ontmoetingsplek voor kunstenaars en kunstliefhebbers. Het oude woonhuis en atelier van HW Mesdag leent zich hier uitstekend voor. De prachtige collectie van de zeeschilder, de schitterende tuin én de mooie zalen vormen een plek om steeds terug te keren. Dat is de kern van de communicatiestrategie voor De Mesdag Collectie en dat straalt het museum uit in boodschap, beeld en programmering.

Bourne-Design-Amsterdam-De Mesdag Collectie-communicatie
Bourne-Design-Amsterdam-De Mesdag Collectie-communicatie

Fusiecommunicatie mengvoedercoöperaties

De mengvoedercoöperaties Brameco-Zon en Arkervaart zien in elkaar weliswaar de meest gewenste fusiepartner, daarmee zijn ze er nog niet. Met een mogelijke fusie zijn veel belangen gemoeid en beide organisaties willen die van hun leden, afnemers en medewerkers optimaal behartigen.

Bourne begeleidt de fusiecommunicatie (in strategie en uitvoering). De strategie is er in de eerste plaats op gericht dat de leden zich bewust worden van het feit dat directie, RvC en coöperatiebestuur handelen vanuit het belang voor de afzonderlijke coöperaties in de toekomst én dat zij vertrouwen krijgen in het

voorstel om te komen tot een nieuwe fusiecoöperatie. Daarnaast richt de strategie zich op het verkrijgen van vertrouwen bij de eigen medewerkers en het uitstralen hiervan in hun contacten met de buitenwereld. Zij moeten immers de ambassadeurs worden in dit traject.

We communiceren verschillende boodschappen gefaseerd en via diverse kanalen, om de mensen zo mee te nemen in het verhaal en begrip te kweken voor de noodzaak en wenselijkheid van de fusie tot ABZ Diervoeding.

Bourne-Design-Amsterdam-ABZ Diervoeding-communicatie

Communicatiestrategie bij bedrijfsovername

De context waarbinnen dierenarts-coöperatie AUV opereert, is in transitie; het is een speelveld waarin het profiel van de dierenarts verandert en consolidaties binnen de farmaceutische industrie en de veterinaire groothandels in Europa toenemen. Succesvol zijn is niet langer een garantie voor de toekomst.

Schaalvergroting is noodzakelijk. Extern lopen pogingen van de AUV tot fusies en het overnemen van Europese bedrijven echter op niets uit.

In diezelfde periode toont een tweetal bedrijven interesse in het overnemen van de AUV.

Verkoop wordt een optie maar moet eerst serieus worden onderzocht. De AUV gaat voor de optimale deal; een deal die een oplossing biedt voor een structurele, succesvolle voortgang in de toekomst, die de belangen van de practici in Nederland en België en de medewerkers zo goed mogelijk waarborgt én die een goede prijs voor de certificaathouders oplevert.

Natuurlijk gaat dit traject gepaard met veel onrust en vragen vanuit de organisatie, maar ook vanuit de buitenwereld. De communicatie moet zeer voorzichtig en gedoseerd verlopen omdat beide potentiële kopers beursgenoteerd zijn en de verkoop pas

 

een feit is als er daadwerkelijk getekend is.

Bourne is verantwoordelijk voor het opstellen, begeleiden en uitvoeren van een intern en extern communicatie-scenario dat met alle opties rekening houdt (verkoop, geen verkoop en het voortijdig uitlekken van gegevens).

In april 2012 kan de coöperatie uiteindelijk de verkoop aankondigen van hun groothandels en hun veterinair-farmaceutisch bedrijf aan respectievelijk het Amerikaanse Henry Schein en het Britse Dechra Pharmaceuticals.

Introductie hogeschool Windesheim Flevoland

In september 2010 gaat in Almere en Lelystad de hogeschool Windesheim Flevoland van start. Deze richt zich op kwalitatief hoger onderwijs en onderzoek waarbij comakership tussen studenten en bedrijven een belangrijke rol speelt.

Op interim-basis begeleidt Bourne de communicatie rondom het startmoment en stellen we een strategisch plan op voor het schooljaar 2010/2011.

Is de communicatie in eerste instantie gericht op het verkrijgen van naamsbekendheid, nu wordt het tijd deze naam inhoud te geven. In samenwerking met studenten, bedrijven, bewoners en andere stakeholders verankeren we Windesheim Flevoland stevig in de Flevolandse samenleving. Om er uiteindelijk een school neer te zetten waar studenten en bedrijven bewust voor kiezen.
  

Bourne-Windesheim Flevoland-communicatiestrategie

Haven Amsterdam: vormgeven van het communicatiebeleid

De afdeling Communicatie van Haven Amsterdam wil de intensieve samenwerking met uiteenlopende stakeholders van het havengebied communicatief regisseren en faciliteren. Bourne begeleidt de afdeling tijdens verschillende strategische sessies in het vormgeven én de organisatie van het communicatiebeleid. Hiervoor brengen we onder meer via mindmapping (in samenwerking met Alexida het krachtenveld van de haven in kaart en koppelen daaraan de uitdagingen waarvoor dit Communicatie plaatst.

Bourne-Haven Amsterdam-Mindmapping

Meavita Nederland introduceert het merk ‘Livelife’

Als antwoord op de veranderende zorgvraag en het groeiend zelfbewustzijn bij consumenten over hun gezondheid, verbreedt thuiszorgorganisatie Meavita Nederland het dienstenaanbod van ‘zorg’ naar ‘gezondheid’. In het aanbieden van nieuwe manieren om mensen te helpen bij hun bewustzijn van, de omgang met en de zorg voor hun gezondheid, schuilt

een kans die Meavita onder de naam ‘Livelife’ in de markt zet: een service-concept met nieuwe diensten op het gebied van gezondheid en gemak.

Bourne adviseert op interim-basis in de maanden voorafgaand aan de lancering van Livelife en direct daarna over de identiteit, positionering en communicatie van het nieuwe concept.

Bourne-Meavita-livelife Communicatiestrategie

Wij zijn Bourne, een communicatiebureau met creatieve en strategische vrijdenkers. Gedreven mensen met verstand van zaken en lol in het leven.

Wij werken graag voor organisaties die betekenisvol willen ondernemen en positieve veranderingen nastreven. Die begrijpen dat ondernemen in deze tijd verder gaat dan financiële resultaten alleen. Die inzien dat we met elkaar verantwoordelijk zijn voor de wereld.
Die het verlangen voelen daaraan bij te dragen.  

En we werken graag voor bedrijven en instellingen die dat ook wel zouden willen en nog niet helemaal helder hebben hoe dat zou kunnen.

Samen zoeken we naar de maatschappelijke betekenis van jouw organisatie en we helpen die helder te positioneren. We bedenken strategische en creatieve manieren om waarde

 

toe te voegen aan jouw merk en de maatschappij. Alles onder het motto: doe wat nodig is, vertel wat waar is en laat zien waarom dat mooi is.

Benieuwd naar wat wij samen kunnen doen? Bel (020 428 21 28) of mail ons gerust.