CIBG

‘De maatschappij roept om transparantie. Wie is wie, wie kan wat en wie mag wat? De focus ligt op de kwaliteit van en samenhang tussen (beroepen)registers en aanverwante diensten. In de zorg en daarbuiten. Goede en betrouwbare registers zijn steeds belangrijker. Gegevens moeten kloppen en toegankelijk zijn. In de toekomst spelen interpretatie en vergelijking van gegevens een grote rol. Het CIBG is de spil en autoriteit op het gebied van (beroepen)registers en aanverwante diensten.’

Dit is de onder begeleiding van Bourne geformuleerde visie van het CIBG, uitvoeringsorganisatie van het ministerie van VWS.
Haar takenpakket is breed, maar met een focus op het opzetten, beheren en borgen van (beroepen)registers, zoals het bekende BIG-register en het donor-register.

Om een scherper profiel te krijgen, begeleidt Bourne de organisatie in het herformuleren van visie en missie. Vervolgens bepalen we gezamenlijk de identiteit van de organisatie, waardoor deze nu scherper is gefocust op de eigen ambitie in de context waarin het CIBG actief is. Om draagvlak te creëren voor de nieuwe koers, stellen we vervolgens ook een corporate story op.

Bourne-Design-Amsterdam-CIBG-positionering

‘Het bereiken van onze ambitie vraagt om zelfbewustzijn, om een nieuwe houding. We moeten weten wat we waard zijn, we moeten scherp krijgen wat beter kan, en daar moeten we de schouders onder zetten. Lastig? Ja. Uitdagend? Ook. Maar we doen het stap voor stap. En we doen het samen, dat scheelt.’ - Fragment uit de corporate story van het CIBG

Copy-platform bewaakt ambities CIBG

Omdat Bourne het visie-, missie- en identiteitstraject van het CIBG heeft begeleid én we de corporate story voor deze uitvoeringsorganisatie van VWS hebben geschreven, weten we als geen ander hoe de ambitie van de organisatie terug kan komen in diens beleidsstukken. We voeren de eindredactie over diverse jaar- en businessplannen, strategieën

en het interne magazine InZicht. Hierbij is het vooral onze rol om, naast het letten op stijl en spelling, de ‘nieuwe koers’ in inhoud en tone-of-voice te bewaken en/of in te voegen in de stukken. Voor het magazine hebben we ook alle teksten geschreven.

Bourne-Design-Amsterdam-CIBG-copywriting