AUV Dierenartscoöperatie

Het zijn roerige tijden voor de AUV, de coöperatie die Nederlandse dierenartsen in 1969 samen oprichtten. De AUV speelt een belangrijke rol in Noordwest-Europa op het gebied van de productie, distributie en logistiek van diergeneesmiddelen. De dienstverlening richt zich enerzijds op het faciliteren van veterinair-farmaceutische producten, anderzijds op de distributie naar dierenartspraktijken en overige cliënten.

Communicatiestrategie bij bedrijfsovername

De context waarbinnen dierenarts-coöperatie AUV opereert, is in transitie; het is een speelveld waarin het profiel van de dierenarts verandert en consolidaties binnen de farmaceutische industrie en de veterinaire groothandels in Europa toenemen. Succesvol zijn is niet langer een garantie voor de toekomst.

Schaalvergroting is noodzakelijk. Extern lopen pogingen van de AUV tot fusies en het overnemen van Europese bedrijven echter op niets uit.

In diezelfde periode toont een tweetal bedrijven interesse in het overnemen van de AUV.

Verkoop wordt een optie maar moet eerst serieus worden onderzocht. De AUV gaat voor de optimale deal; een deal die een oplossing biedt voor een structurele, succesvolle voortgang in de toekomst, die de belangen van de practici in Nederland en België en de medewerkers zo goed mogelijk waarborgt én die een goede prijs voor de certificaathouders oplevert.

Natuurlijk gaat dit traject gepaard met veel onrust en vragen vanuit de organisatie, maar ook vanuit de buitenwereld. De communicatie moet zeer voorzichtig en gedoseerd verlopen omdat beide potentiële kopers beursgenoteerd zijn en de verkoop pas

 

een feit is als er daadwerkelijk getekend is.

Bourne is verantwoordelijk voor het opstellen, begeleiden en uitvoeren van een intern en extern communicatie-scenario dat met alle opties rekening houdt (verkoop, geen verkoop en het voortijdig uitlekken van gegevens).

In april 2012 kan de coöperatie uiteindelijk de verkoop aankondigen van hun groothandels en hun veterinair-farmaceutisch bedrijf aan respectievelijk het Amerikaanse Henry Schein en het Britse Dechra Pharmaceuticals.

Branding van het YourVET-merk

In 2011 is de AUV op zoek naar een nieuwe manier om de relatie met de dierenarts te versterken. Doordat de inkoopmacht van AUV bij leveranciers afneemt, kan zij de dierenarts minder concurrerende inkoopprijzen bieden.

YourVET is een van de instrumenten waarmee de AUV het tij wil keren. Met YourVET kan de dierenartspraktijk de eigen cliënten via een webshop een breed assortiment van diergenees-middelen, voeding en accessoires aanbieden. De AUV draagt als back-office zorg voor logistiek en levering van de producten.

In een periode van vijf jaar moet YourVET de standaard zijn op het gebied van het digitaal voorschrijven en afleveren van diergeneesmiddelen.

Bourne verzorgt de branding en communicatiestrategie van YourVET.
We koppelen het merk los van het moederbedrijf en steken de strategie in op het werven van enthousiaste early-adopters onder dierenartsen, bij wie we pilot-praktijken inrichten. De resultaten hiervan delen we onder de overige coöperatieleden.

Bourne-Design-Amsterdam-AUV-positionering-strategie