ABZ Diervoeding

In de veevoedermarkt is in 2013 enerzijds sprake van consolidatie aan aanbodzijde (drie grote diervoerderbedrijven bedienen 60% van de markt) en anderzijds van schaalvergroting bij boerenbedrijven: het aantal bedrijven halveert elke tien tot vijftien jaar bij een min of meer gelijkblijvende hoeveelheid vee en vraag naar mengvoer.

Als zelfstandig bedrijf kan Brameco-Zon noch Arkervaart het gewenste volume behalen. Beide partijen gaan daarom op zoek naar een partij om deze omzet gezamenlijk mee te kunnen behalen, waarbij het streven is naar een evenwichtige verdeling en volwaardige sectoren. Hieruit ontstaat de fusiecoöperatie ABZ Diervoeding.
Bourne begeleidt de communicatie voorafgaand aan de fusie, evenals het strategische traject van positionering en naamgeving. Vervolgens ontwikkelen we de huisstijl voor het nieuwe bedrijf.

Fusiecommunicatie mengvoedercoöperaties

De mengvoedercoöperaties Brameco-Zon en Arkervaart zien in elkaar weliswaar de meest gewenste fusiepartner, daarmee zijn ze er nog niet. Met een mogelijke fusie zijn veel belangen gemoeid en beide organisaties willen die van hun leden, afnemers en medewerkers optimaal behartigen.

Bourne begeleidt de fusiecommunicatie (in strategie en uitvoering). De strategie is er in de eerste plaats op gericht dat de leden zich bewust worden van het feit dat directie, RvC en coöperatiebestuur handelen vanuit het belang voor de afzonderlijke coöperaties in de toekomst én dat zij vertrouwen krijgen in het

voorstel om te komen tot een nieuwe fusiecoöperatie. Daarnaast richt de strategie zich op het verkrijgen van vertrouwen bij de eigen medewerkers en het uitstralen hiervan in hun contacten met de buitenwereld. Zij moeten immers de ambassadeurs worden in dit traject.

We communiceren verschillende boodschappen gefaseerd en via diverse kanalen, om de mensen zo mee te nemen in het verhaal en begrip te kweken voor de noodzaak en wenselijkheid van de fusie tot ABZ Diervoeding.

Bourne-Design-Amsterdam-ABZ Diervoeding-communicatie

Het naamgevingstraject

Bij het denken over een nieuwe naam moet een keuze worden gemaakt uit het naamgevingsspectrum, dat zich beweegt van abstracte en associatieve naar communicatieve en beschrijvende namen. Elk van de vier mogelijkheden heeft zijn eigen kenmerken en het is goed daar bij stil te staan en met elkaar te bespreken wat het primaire doel is van de naam. Om te komen tot een nieuwe naam, combineren we het naamgevingsspectrum met vier door ons gedefinieerde categorieën van namen: gericht op de traditie, het product, de organisatie en de belofte. Dit model biedt handvatten om te komen tot een nieuwe naam, waarbij we eerst een longlist presenteren, die we vervolgens met de opdrachtgever reduceren tot een shortlist en de uiteindelijke naam.

Bourne-Design-Amsterdam-Naamgeving-Strategie

Een huisstijltraject starten we met het maken van moodboards, die een totaalimpressie geven van de te ontwikkelen huisstijl.

Bourne-Design-Amsterdam-ABZ Diervoeding-Huisstijl
Bourne-Design-Amsterdam-ABZ Diervoeding-Moodboard
Bourne-Design-Amsterdam-ABZ Diervoeding-Positionering

Vervolgens schetsen we een aantal ontwerprichtingen, waaruit het definitieve design voortkomt.

Bourne-Design-Amsterdam-ABZ Diervoeding-logo
Bourne-Design-Amsterdam-ABZ Diervoeding-huisstijl