Home

Bourne houdt zich bezig met de communicatieve en creatieve positionering van organisaties. We vertalen uw ambitie in design en communicatie, van concept en strategie tot en met implementatie.

Hedendaagse kunst in De Mesdag Collectie

07.09.18

In de tentoonstelling ‘De zindering van de zee’ treden hedendaagse kunstenaars in dialoog met De Mesdag Collectie. Zij worden gegrepen door de grootsheid en de onstuimigheid van de zee als bron van inspiratie. Temidden van de 19de-eeuwse kunstverzameling van Mesdag zelf zie je nu installaties, video-art, objecten en schilderijen van internationale kunstenaars als Bill Viola, Nan Goldin en Jan Fabre. Een uitdagend project waarmee het museum nieuwe bezoekers wil trekken. Bourne is verantwoordelijk voor de marketingcommunicatie.

Bourne-Design-Bureau-Amsterdam-Campagne-De Mesdag Collectie-Oda Jaune
Bourne-Design-Bureau-Amsterdam-Campagne-De Mesdag Collectie-Bill Viola

#Takeabreath voor ALS

03.09.18

Met een groot en succesvol persoffensief is de Stichting ALS Nederland de Balloon Battle gestart, een campagne om geld in te zamelen voor het onderzoek naar de behandeling van de ziekte. En een eerste behandeling is nabij, zo kopten tientalle nationale en regionale media op zaterdag 1 september. De onderzoekers van het ALS Centrum hebben ontdekt dat ALS niet één, maar een verzameling van ziektes is, waardoor het onderzoek naar een behandeling veel gerichter is geworden. De haven is in zicht, de wind is in de zeilen, maar om tot deze eerste

behandeling te komen, is geld nodig om het onderzoek te blijven financieren. Het onderzoek wordt namelijk volledig gefinancierd uit donaties aan de stichting. En daarom is er de Balloon Battle, een concept ontwikkeld door Stacey Rookhuizen en reclamebureau BRNDRZ. Bij de Batlle blazen twee mensen een ballon op. Degene wiens ballon als eerste knapt, is de winnaar. De verliezer doneert aan ALS. In een team met Medi Fliers en Janine Fluyt is Bourne verantwoordelijk voor de free publicity, social media en events rondom deze campagne.

Bourne-Design-Bureau-Amsterdam-Campagne-ALS-Strategie-PR

Urban Vitality en de HvA: een ambitieuze propositie

21.08.18

De Hogeschool van Amsterdam heeft een aantal speerpunten geformuleerd waarop de eronder vallende opleidingen zich onderscheiden. Een van deze speerpunten is Urban Vitality. De Faculteit Gezondheid en de Faculteit Sport, Bewegen en Voeding zijn samen in hoge mate verantwoordelijk voor de invulling van dit speerpunt. Zij investeren in hun opleidingen op een wijze die past

bij de HvA en de grootstedelijke omgeving waarin zij opereert. Natuurlijk, veel opleidingen kun je ook aan andere hogescholen volgen, maar de HvA toont graag het unieke en ambitieuze van haar opleidingen. Bourne adviseert over de positionering van zowel het speerpunt Urban Vitality als daaronder vallende opleidingen als Ergotherapie, Verpleegkunde en Oefentherapie.

Naast strategische sessies verzorgen we ook de interne verankering van de positionering door het begeleiden van teamdagen en het verwoorden en visualiseren van de identiteit van de opleidingen in woord (storytelling) en beeld (film). Hier zijn we de komende tijd mee bezig.

De lieve stad. Een schone taak

28.06.18

Dat is het motto van het jaarverslag 2017 van De Regenboog Groep. Een jaar waarin de organisatie zich onder meer hard maakt voor de opvang van dak- en thuislozen in een buurthuis in Amsterdam-Noord. Het experiment verloopt succesvol: veel mensen hebben behoefte aan het ontmoeten van andere mensen en het verdrijven van de eenzaamheid, of zij nu een dak boven hun hoofd hebben of niet. Eenzaamheid blijft een belangrijk thema.

 

‘Als niemand je opmerkt, besta je eigenlijk niet’, stelt directeur Hans Wijnands, ‘je hebt anderen nodig om te kunnen zijn’. De Regenboog Groep investeert in het opbouwen van échte relaties. Dat is intensief maar betekenisvol.
Je leest er alles over in het jaarverslag, waarvoor Bourne de totstandkoming coördineert en verantwoordelijk is voor tekst en design.

Regenbooggroep jaarverslag

Jaarverslag Van Gogh Museum gepubliceerd

30.05.18

Het jaarverslag van het Van Gogh Museum staat online. Bourne is verantwoordelijk voor de coördinatie van de gehele totstandkoming ervan. We hebben samen met het Van Gogh Museum nagedacht over vorm, inhoud en planning van zowel het bestuursverslag als de jaarrekening. Vervolgens hebben we samengewerkt met de tekstschrijver, de ontwerpers, het redactiebureau en de vertalers.

Bekijk het verslag hier.

Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-Strategie-Huisstijl-Van Gogh Museum-Jaarverslag
Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-Strategie-Huisstijl-Van Gogh Museum-Jaarverslag

B2B-campagne ‘HvA maakt er een punt van’

13.03.18

Het ligt misschien niet direct voor de hand om aan de Hogeschool van Amsterdam te denken als je als beleidsmaker bij de gemeente of als ondernemer op zoek bent naar een samenwerkingspartner op het gebied van onderzoek. Een hogeschool is toch een onderwijsinstelling? Niets is minder waar, zeker niet in het geval van deze hogeschool. De HvA heeft een volwassen onderzoeksafdeling, waar lectoren en studenten zich inzetten voor praktijkgericht onderzoek in een

grootstedelijke context. Zij werken samen met bedrijven, instellingen en bewoners in de regio Amsterdam en onderzoeken toepassingen waar de stad om vraagt. Onder het motto ‘HvA maakt er een punt van’ (© Wit Communicatie) ontwikkelt Bourne een awareness campagne voor de zakelijke markt. Centraal staan stedelijke vraagstukken waarvan de HvA actief een punt maakt. We brengen verschillende thema's in beeld met een groot aantal, zeer korte filmpjes.

Hierbij werken we samen met de filmmakers van Moviebites. Deze filmpjes brengen we vervolgens zeer gericht onder de aandacht van specifieke doelgroepen voor wie het vraagstuk relevant is. De filmpjes volgen elkaar razendsnel op: wie een kijkje neemt op de campagnesite krijgt een beeld van de omvang en relevantie van het HvA-onderzoek en vindt hier wellicht de perfecte samenwerkingspartner.

 

Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-Strategie-Campagne-HvA-Hogeschool van Amsterdam-HvA maakt er een punt van
Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-Strategie-Campagne-HvA-Hogeschool van Amsterdam-HvA maakt er een punt van
Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-Strategie-Campagne-HvA-Hogeschool van Amsterdam-HvA maakt er een punt van

De KB en de kracht van het netwerk

08.03.18

Onze nationale bibliotheek, de Koninklijke Bibliotheek (KB), bewaart en ontsluit alle Nederlandse publicaties. Om de Nederlandse bibliotheekcollectie ook in de toekomst bruikbaar te houden, ziet de KB zich voor de uitdaging geplaatst een volwaardige digitale kennisinstelling te worden. Om deze ambitie te realiseren, zoekt de KB partners om gezamenlijk kennis verder uit te diepen en om te zetten in werkbare oplossingen. Voor een netwerkbijeenkomst in dit kader verzorgt Bourne copy, een hand-out en een presentatie.

Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-Communicatie-Copy-KB-Koninklijke Bibliotheek
Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-Communicatie-Copy-KB-Koninklijke Bibliotheek

Transformatorhuis en de intrinsieke waarde van het gebouw

17.01.18

Kansen zien betekent oog hebben voor de stad en haar speciale locaties. Waar anderen teveel barrières zien, durft Transformatorhuis te dromen en te denken in verschillende scenario’s. Niet alleen voor het heden, maar juist ook voor de toekomst. Altijd centraal staat het benutten van de intrinsieke waarde van een gebouw. Geschiedenis is rijkdom. Met een open blik voor nieuwe functies, maar altijd met respect voor het verleden, met creativiteit en kundigheid komt Transformatorhuis tot bijzondere, duurzame oplossingen. Dit is het verhaal van een nieuwe organisatie, onderdeel van APPM, voor wie wij de positionering, huisstijl en website verzorgden. Met dank aan de onvolprezen Kees de Klein!

Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-Strategie-Huisstijl-Logo-Transformatorhuis-Positionering
Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-Strategie-Huisstijl-Logo-Transformatorhuis-Positionering

Brancheverenigingen sturen op scherpe profilering

12.12.17

Brancheverenigingen moeten zichzelf voortdurend opnieuw uitvinden. Kritische leden stellen hoge eisen aan hun vereniging. Zij willen dat hun individuele belangen worden behartigd en die van de branche als geheel. Om een vuist te kunnen maken in de politiek en op nationaal beleidsniveau, hebben de brancheverenigingen volume nodig. Professionals zijn echter niet meer zo vanzelfsprekend lid van een vereniging en zijn bovendien niet meer zo loyaal als vroeger. Bij onvrede zeggen zij gemakkelijker hun lidmaatschap of wenden zich tot een andere vereniging. De concurrentie binnen de branche

neemt toe en daarmee de jacht op nieuwe leden – die vervolgens ook weer behouden moeten blijven. Dit vraagt van de brancheverenigingen om voortdurend scherp te zijn op het primaire proces maar ook om een goede profilering bij de verschillende stakeholders.
Bourne adviseert momenteel twee brancheverenigingen over hun communicatie met hun leden, prospects en derden.
Het gaat dan om de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) en de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK).

Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-Strategie-Communicatie-Branchevereniging-Brancheorganisatie-BMK-KNMVD

WereldOuders lanceert eigen magazine

08.12.17

WereldOuders wordt volwassen. Bij een volwassen organisatie hoort een volwaardig relatiemagazine. Vanaf nu ontvangen donateurs, ambassadeurs, vrijwilligers en andere geïnteresseerden elk kwartaal dit magazine. Het blad besteedt aandacht aan de verschillende landen waarin WereldOuders actief is, haar visie en de thuisloze kinderen in Latijns-Amerika om wie het allemaal draait. Bourne is verantwoordelijk voor de realisatie van het magazine, van concept t/m ontwikkeling. We verzorgen het design en schrijven de teksten, dat laatste in samenwerking met Danielle Hartemink.

Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-Magazine-WereldOuders-Concept-Design-Copy
Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-Magazine-WereldOuders-Concept-Design-Copy

Red Dot Award voor typeface Lotte Duty Free

02.11.17

Bij de Red Dot Awards 2017 heeft het door Bourne gemaakte lettertype voor Lotte Duty Free Shops in Korea een Best of the Best Award gewonnen in de categorie Communication Design. Op basis van het ontwerp van Aad van Dommelen van Witvorm zijn in Seoul een Koreaans, Japanse en Chinese variant gemaakt. Het project is uitgevoerd in nauwe samenwerking met onze Koreaanse partners Total Impact en Yoondesign.

Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-Strategie-RedDot-Red-Dot
Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-Strategie-RedDot-Red-Dot

Brandbiz Conference 2017 in Seoul

19.10.17

Op 17 oktober vond in Seoul de Brandbiz Conference 2017 plaats. Gesponsord door o.a. het financiële dagblad Biz Hankook en door reclamebureau TBWA vonden de hele dag presentaties plaats over diverse onderwerpen op het gebied van branding en identiteit. Bourne was uitgenodigd om iets te vertellen over de samenwerking met onze Koreaanse partner Total Impact en het werken voor Koreaanse opdrachtgevers in het algemeen.

We gaven graag gehoor aan deze uitnodiging.

Er was veel belangstelling: ruim 400 bezoekers luisterden in het Four Season Hotel naar Eli's betoog over ‘Brand Power’, geïllustreerd aan de hand van het project dat we vorig jaar realiseerden voor Lotte Duty Free. De organisatoren waren zeer tevreden over het verloop van de dag, die in 2018 een vervolg zal krijgen.

Bourne-Design-Amsterdam-Agency-Seoul-Korea-Typography

Pleidooi voor Haïti, pleidooi voor WereldOuders

12.10.17

Barbara was op uitnodiging van onze opdrachtgever WereldOuders in Haïti. Cité Soleil, de sloppenwijk van Port-au-Prince, is een van de meest gewelddadige en armoedige plekken op aarde. Een plek zonder riolering, zonder schoon water en zonder afvalvoorziening. Een plek waar gangs elkaar en wie in de buurt is gewetenloos vermoorden.

Waar mensen zich niet veilig voelen in hun eigen woning, voor zover je van een woning kunt spreken. Een plek waar drugs en honger heersen. Een plek zonder toekomst, genegeerd door de eigen regering en de internationale gemeenschap. Een uitzichtloze situatie, lijkt het. Maar er is een glimpje hoop. Lees verder.

‘The Golden Age is Over’ - aldus De Hollanders

12.09.17

De Hollanders spelen een psychologische thriller over macht en onmacht in de laatste dagen van onze Gouden Eeuw. ‘The Golden Age Is Over’ vertelt het verhaal van de Amsterdamse topdiplomaat en burgemeester Coenraad van Beuningen in de aanloop van het rampjaar 1672. Dat jaar ontsnapten het redeloze volk, de radeloze regering en het reddeloze land ternauwernood aan de ondergang. In deze voorstelling gaan De Hollanders in op de complexiteit van het regeren. Hoe om te gaan met angst, onvrede en wantrouwen onder de bevolking van een verdeelde natie? Blijf je trouw aan je idealen of geef je de mensen wat ze willen? Vanaf 20 september in het theater (Affiche: Bourne).

Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-Strategie-Huisstijl-Communicatie-De Hollanders

Tien jaar Bourne

01.09.17

Het is vandaag precies tien jaar geleden dat we Bourne startten.
We huurden een kamertje twee hoog achter aan het Singel, waar we met ons beperkte inventaris (drie laptops, een zwartwit-printer, een lege agenda en een leeg kaartenbakje) introkken. Het duurde nog een jaar voor we een site hadden, in Flash....

Tien jaar later zitten we royaal aan de Herengracht, zijn agenda's en kaartenbak gevuld (én digitaal!), en hebben we een portfolio waar we enorm trots op zijn. We zijn blij met het vertrouwen dat onze opdrachtgevers in ons stellen en kijken uit naar de volgende tien jaar - met elkaar, ons netwerk en onze klanten!

Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-Strategie-Huisstijl-Communicatie